A gazdaságmatematikától a díszdoktori címig
Interjú Dr. Simon Judittal

marketingcloud.jpgA Marketing és Média Intézet igazgatójaként és a DSG-program vezetőjeként is tevékenykedik a Corvinuson Dr. Simon Judit – előbbit hat éve, utóbbit 1997-es megalapítása óta vezeti. Kiemelkedő munkássága elismeréseként, valamint a Passaui Egyetem és a Corvinus közötti kapcsolatok megerősítéséért 2014 decemberében a német egyetem díszdoktorává avatta. Ennek kapcsán beszélgettünk munkájáról, a Corvinusról.

Negyvenöt éve, hogy a Corvinus kötelékében van, ez igencsak hosszú idő az ember életében.

Népgazdasági tervező-elemző szakon végeztem 1974-ben, ezen belül is gazdaságmatematika szakágon. Az itt kapott módszertani alapoknak nagyon sok hasznát vettem a későbbiekben. Már demonstrátorként is tanítottam, majd diplomám megszerzése után Matematika szemináriumokat tartottam óraadóként, egészen 1990-ig, amikor főállású oktató lettem. A Marketing Intézethez a Piaci döntések matematikai megalapozása nevű tárgyon keresztül kerültem, a Matematika Tanszék ugyanis engem javasolt ennek oktatására. Mindig kötődni akartam az egyetemhez: amikor főállásba kerültem, úgy éreztem, elértem, amit szerettem volna.

Sosem vágyott a versenyszférába?

Volt egy kétéves időszak az életemben, amikor az egyetem csak mellékállás volt. Kaptam egy megkeresést a Nielsen piackutató cégtől, mégpedig a kiskereskedelmi index felelősi pozícióját ajánlották fel. Ez egy óriási kihívás, ugyanakkor szakmailag túl későn ért el, ötvenéves voltam már akkor, részben ezért is jöttem vissza végleg az egyetemre. És hiányzott is: bármilyen későn végeztem a Nielsennél, mindig bejöttem ide utána.

cv_fenykep_jsimon.jpg

A német nyelv és a német nyelvű oktatás szeretete honnan ered?

A szüleim még azt a gondolkodásmódot képviselték, hogy a gyermekeknek németet kell tanulni. Bonyhádon születtem, ahol köztudottan nagyszámú német kisebbség él – bár a családom nem az, ez is elősegítette a nyelvtanulást. 1991-ben kezdődött egy kétoldalú kapcsolat a Passaui Egyetemmel, lehetőségem volt néhány napot odakint eltölteni. Ott egy nagyon nívós Marketing Tanszék volt, egy szakmailag kiváló vezetővel, Dr. Helmut Schmalennel, aki a marketingkutatásban nagyon jártas volt, nekem pedig egy ilyen tárgyat kellett itthon elindítani. Az első fóliáim például még németül voltak, mert nagyon sok segítséget kaptam a professzortól.

Most huszonegy éves a németnyelvű részképzés, a DSG (Deutschsprachiger Studiengang). Miben volt egyedi az elinduláskor?

Az ISC-vel (mai ISP) azonos időszakban alapítottuk a DSG-t, a nagy különbség az volt – és jelenleg is az –, hogy a német programot a saját, már meglévő hallgatóinknak szervezzük, tandíjmentesen. Plusz kvalifikációt ad, a szakmai nyelv tanulásának lehetőségét, mégpedig úgy, hogy a gazdálkodástan legfontosabb területeit németül lehet elsajátítani. Az is fontos, hogy ez egy folyamatosan, alulról felfelé építkező kezdeményezés. Helmut Schmalen kezdeményezésére akkoriban német oktatók jártak ide előadást és kurzusokat tartani, ezt a kört bővítettem én itthon azáltal, hogy megkerestem németes kollégákat, és felkértem őket a programba való bekapcsolódásra. A DSG ezt követően 1997-ben kapott intézményesített kereteket, amikor megalapították a Német Nyelvű Gazdálkodási Központot a Gazdálkodástudományi karon.

És jelenleg?

A Bologna-rendszer miatt a program az alapképzéshez került át, a Gazdálkodási és menedzsment szakon külön DSG szakirány is van, azonban az egyetem bármely hallgatója elvégezheti ezeket a tárgyakat. Aki teljesíti a jelenlegi tíz kurzust, kap egy bizonyítványt, amelynek nagy a munkaerőpiaci értéke – leginkább ez a különbség a ’93-as és a jelenlegi program között. Azóta felvettük a kapcsolatot a magyarországi német vállalatokkal, akik szívesen alkalmazzák a végzetteinket. A mester programban van egy kettős diplomát adó közös képzésünk is a Passaui Egyetemmel, amelynek keretein belül két félévet kint, kettőt pedig itthon kell elvégezni. Ritkaság, hogy a német kormány több mint húsz éve támogat egy programot, ez viszont ilyen.

Milyennek értékeli a program jelenlegi működését?

Nagyon pozitívnak, azáltal, hogy 2009-ben a kettős mesterdiploma-megállapodás is megszületett. A hallgatói érdeklődés jelentős, a kettős mester az alapképzésben való részvételre is húzóerőt gyakorol. Akkor lennék igazán boldog, ha egy önálló mesterképzést is tudnánk működtetni – akár egyéveset is –, főként saját és másutt német nyelvű alapszakos végzettek számára, valószínűleg munka melletti formában. Jelenlegi hallgatóink jól felkészültek és motiváltak, hiszen másképp nem vállalnák a német nyelven való tanulást. Az oktatói állományunk nemcsak, hogy stabil, de frissül, egyre több a fiatalabb kolléga.

A Marketing és Média Intézetet is immár hat éve vezeti. Mik voltak ebben az időszakban a legnagyobb változások?

Nem szeretek látványosan stratégiát hirdetni, inkább egy olyan irányvonalat tűzök ki, amelyet csendben, lépésről lépésre valósítok meg. Fontosnak tartottam egy jó légkörű intézet működtetését, amiben a kollégáknak lehetőségük van fejlődni, az egyetemi követelményeknek eleget tenni, a tudományos kutatásokban aktívan részt venni. Utóbbi esetében az volt a cél, hogy a kollégák olyan közegben dolgozzanak, ahol motivációt éreznek erre. Nem mondom, hogy maradéktalanul sikerült felzárkózni a nemzetközi élmezőnyhöz, de megcéloztuk, és jelentős lépéseket tettünk ebbe az irányba. Remek kapcsolatot alakítottunk ki a marketing szakma több vezető külföldi professzorával, köztük az egyik legelismertebb amerikai professzorral, Dr. Ajay K. Kohlival, aki többször tartott számunkra képzést, őt 2015-ben a Corvinus díszdoktorává is avatjuk. De említhetném azokat az elismert német professzorokat, akik csaknem minden évben módszertani kurzusokat tartanak a PhD programunkban, az intézet összes érdeklődő kollegájának a részvételével. Név szerint is szeretném említeni Dr. Klaus Backhaust, a Münsteri Egyetem marketing professzorát, valamint Dr. Martin Klarmannt és Dr. Jörg Henselert, akik a strukturális modellezés elismert szakértő professzorai. Fontos változás volt 2014-ben, hogy a „Turizmus Központ” a Marketing Intézethez került, azzal a szándékkal, hogy Turizmus Tanszéket hozunk létre, ezt komoly erősödésnek tartom. Legfontosabb célunk a sikeres alapképzési program mellett a Turizmus menedzsment mester program, valamint a fiatal Turizmus doktori specializáció megerősítése a Gazdálkodástudományi Doktori Iskola keretében.

mmi.jpg

A DSG-nél említette a fiatalítást, az MMI-nél ugyanez tapasztalható. Tudatos vagy csak szükségszerű ez a változás?

Nagyon tudatos, és komoly eredmény, hogy a legjobb PhD hallgatóinkat itt tudtuk tartani, ez az egyetem és a kar érdeme is. Ugyanakkor az egész Corvinuson hiányzik az 50-es generáció: vannak 60+ évesek és 40+ évesek, illetve fiatalabbak, de a kettő közötti csak elvétve. Az intézetben a negyven feletti korosztály most kezd habilitálni, hamarosan többen is egyetemi tanári titulussal rendelkeznek. Ez fontos, hiszen nem sokára ők lesznek a legidősebbek. Nálunk a fiatalok az ösztönző légkörnek köszönhetően az átlagnál valamivel gyorsabban szerzik meg a doktori fokozatot.

Ön szerint hol helyezkedik el az Intézet a G kar életében?

Nem rangsorolnám, hogy ki a vezető, mi egy nagy intézet vagyunk, az egyik legjelentősebb. A mesterszakra jelentkezők száma alapján – a legfrissebb statisztika szerint – az első háromban van a Marketing MSc, ez egy jó mérőszáma lehet az MMI szerepének.

Ha választania kéne, melyik áll közelebb Önhöz: a Marketing és Média Intézet vagy a DSG?

Választani természetesen nem tudok, eddig szerencsére nem is kellett, remélem, hogy most már így is marad. A Marketing Intézetnél kezdtem főállású tanárként, szakmailag ez az otthonom. Ugyanakkor a DSG-t Schmalen professzorral közösen alapítottam, a nemrég megkapott díszdoktori címmel is ezt a munkát ismerik el. Mindkettő nagyon fontos számomra, nem választanék, ha nem muszáj.

 

Díszdoktori avató

Dr. Simon Juditot november 26-án avatta díszdoktorává a Passaui Egyetem. Az oklevélátadó ünnepségen Dr. Martin Spann, a Ludwig-Maximilians-Universität München School of Management  professzora szakmai életútját, tudományos munkásságát mutatta be, Dr. Jochen Wilhelm pedig méltatta rendkívüli és hosszan tartó elkötelezettségét,  fáradhatatlan  erőfeszítéseit,   amelyet a DSG-program  létrehozásáért, sikeréért  tett. Az eseményen egyetemünket Dr. Görög Mihály fejlesztési rektorhelyettes, Dr. Zoltayné Dr. Paprika Zita, a Gazdálkodástudományi kar dékánja, illetve a DSG program néhány munkatársa képviselte.

süti beállítások módosítása