Közgazdász Online


Megélhetés kizárólag ösztöndíjakból? Hogyan lehetséges ez?

Megélhetés kizárólag ösztöndíjakból? Hogyan lehetséges ez?

viragos-007-min.jpg

Munka vagy egyetem? Vannak olyan hallgatók, akik már egyetemi tanulmányaik alatt részmunkaidős állást vállalnak, de ez a tanulmányok rovására mehet. A dilemma során pedig az is felmerülhet: meg lehet élni munkavállalás nélkül?

Szerzők: Cziniel Regina, Engelbrecht Azurea, Taxner Tünde, Tepfenhart Beatrix; Szerkesztette: Kovács Máté; Borítókép: Budapesti Corvinus Egyetem

A megújult Corvinus vállaltan szorgalmazza, hogy a hallgatók inkább az egyetemi tanulmányokra összpontosítsanak munkavállalás helyett. „Hosszú távon nem a legjobb döntés dolgozni az egyetem mellett. Még nincsenek meg azok a készségek, amikkel sok pénzt tudsz keresni, cserébe kimaradsz pontosan ezeknek a készségeknek a fejlesztéséből” - mondta Dr. Takáts Előd, a Corvinus rektora korábbi interjúnkban.

Adódik a kérdés: ha a hallgató kizárólag az egyetemre fókuszál azért, hogy a lehető legtöbbet fejlődhessen, hogyan biztosíthatja a saját megélhetését? A Corvinuson többféle ösztöndíj elérhető, melyek tanulmányi eredménytől és szociális helyzettől függően segíthetnek a probléma megoldásában.

Cikkünkben nem azt állítjuk, hogy semmiképp sem érdemes dolgozniuk a hallgatóknak, és azt sem, hogy bárki tökéletesen megélhet kizárólag ösztöndíjakból. Az elérhető lehetőségeket gyűjtöttük össze, az pedig eltérő, hogy ezekből mekkora bevételre számíthat a pályázó.

Ösztöndíjak tanulmányi eredmény alapján

 • Tanulmányi ösztöndíj
 • Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A tanulmányi eredményt anyagilag is elismeri az egyetem, így a tanulmányi alapú ösztöndíjak kiválthatják a munkavállalást. Ha a hallgató részmunkaidőben dolgozik, kevesebb ideje marad az egyetemi tanulmányokra, így várhatóan nehezebben ér el jó eredményt. Ezzel szemben az egyetemre fókuszáló hallgatók a jobb eredmény miatt magasabb ösztöndíjat kaphatnak.

Tanulmányi ösztöndíj

A korábbi években akár 70 ezer forintot is kaphattak azok, akik a legjobban teljesítettek, és 2019 szeptemberében, vagy az után iratkoztak be az egyetemre. A magasabb összegekkel jobb teljesítményre ösztönzik a hallgatókat, áll az Egyetem honlapján. Az előző félévben a régi rendszerben 4,1-es volt a legalacsonyabb, még ösztöndíjat érő átlag, az új rendszerben viszont már a legnehezebb szakon is 4,28-as átlag kellett.

A minimumátlagokat szakonként eltérően határozzák meg és a hallgatók eredményétől függően félévente változhatnak. Minél többen érnek el jó eredményt, annál magasabb átlag kell az ösztöndíjhoz.

A pályázat elbírálásánál az előző félév ösztöndíjátlaga alapján rangsort állítanak, és a hallgatók legjobb 20 százaléka kap biztosan ösztöndíjat. A tavalyi évben ennél valamivel többen, a rangsor felső 30 százaléka kapott ösztöndíjat. Az állami rendszerben kezdő hallgatókra még a régi szabályok vonatkoznak. Esetükben a medián felett teljesítők kaphatnak állami finanszírozású tanulmányi ösztöndíjat, melynek maximális összege jellemzően 20-30 ezer forint körül alakul.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Jó tanulmányi eredmény esetén további havi 40 ezer forintra pályázhatnak a hallgatók Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj címen. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, tíz hónapra szól, és az előző tanév végén pályázható meg. Az ösztöndíjat az Egyetem keresztül az illetékes minisztérium finanszírozza.

A sikeres pályázat feltételei az előző évben összesen teljesített minimum 55 kredit, legalább 4,5-ös átlag és a kimagasló szakmai és közösségi munka. A pályázatok ellenőrzését és rangsorolását a Hallgatói Szociális Bizottság végzi. A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására az oktatási rektorhelyettes tesz javaslatot, az adományozásról pedig az illetékes miniszter dönt.

Ezek az összegek félévente eltérőek lehetnek, hiszen függnek a keretösszegtől és a hallgatók által leadott kérvények számától, olvasható a Corvinus honlapján.

Ösztöndíjak tudományos érdeklődésű hallgatóknak

 • Tudományos ösztöndíj
 • Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)

A hallgatók a tanórákon kívül a tudományos életbe is bekapcsolódhatnak az egyetemen, ha érdekli őket a kutatók világa és szívesen írnának tudományos anyagokat. Amellett, hogy a TDK- és az OTDK-helyezés pénzjutalommal is jár, ösztöndíjakra is pályázhatnak a Corvinuson.

A TDK-ról és OTDK-ról ebben és ebben a cikkünkben írtunk korábban.

Tudományos Ösztöndíj

Ezt az ösztöndíjat az adott félév végén lehet megpályázni Neptunon keresztül, és a Corvinus adja olyan hallgatóknak, akik abban a félévben a tanórákon túl tudományos kutatói tevékenységet végeztek. Az ösztöndíj célja, hogy támogassa a tudományos tevékenységet, és aktivitásra ösztönözze a hallgatókat.

Az ösztöndíjat tanulmányi versenyen való eredményes részvételre és elért helyezésre (például TDK, OTDK, esettanulmányi verseny), tudományos publikációs tevékenységre és egyéb eredményes tudományos aktivitásra lehet megkapni.

Az előző félévben elnyerhető minimális összeg 30 ezer, míg a maximális 200 ezer forint volt, de ez is félévente változhat a pályázók számától és keretösszegtől függően.

Az a TDK- és OTDK-részvétel, ami pénzjutalommal járt, nem számít bele a díjazott tevékenységekbe. A pályázathoz csatolni kell azokat a dokumentumokat, amik igazolják a tudományos tevékenységeket, ezeket érdemes a félév folyamán beszerezni. Az előző kiírás itt olvasható.

Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP)

Az ÚNKP az innovációt és a kutatási tevékenységet ösztönzi a felsőoktatásban, célja a hallgatói és a kutatói kiválóság támogatása. Finanszírozója az Innovációs és Technológiai Minisztérium, de az egyetemen keresztül kell pályázni, hiszen a Corvinus is a programban résztvevő intézmények közé tartozik.

A nyertes pályázó havi 100 ezer forint ösztöndíjban részesülhet. Az ÚNKP olyan alap-, mester- vagy doktori képzésben tanulókat támogat, akik az adott felsőoktatási intézményben eredményes kutatási vagy alkotói tevékenységet folytatnak. A fogadó felsőoktatási intézmények a nyertes pályázók után kutatási-működési támogatásban is részesülnek. A nyertes hallgatónak és a témavezetőjének egyaránt jár támogatás.

A pályázat gerincét egy kutatási terv képezi, melyben a hallgató összefoglalja vállalásait és terveit a megpályázott időszakra.

Ehhez konzulenst kell találnia, aki vállalja, hogy nyertes pályázat esetén több hónapon keresztül támogatja. A pályázatokat április közepén írják ki, június folyamán kiértékelik, és a nyár végén értesítenek az eredményről. A szerződéskötés októberben történik. További részletek a Corvinus és az ÚNKP honlapján olvashatók.

Extra tevékenységek az egyetemen

 • Demonstrátori ösztöndíj
 • Diákszervezeti ösztöndíj
 • Közéleti ösztöndíj

Demonstrátori ösztöndíj

A demonstrátorok önkéntesen segítik egy-egy tanszék működését, oktatási, kutatási és akár szervezési feladatokat látnak el az adott félév során. Az ösztöndíjra a félév végén, Neptunon keresztül pályázhatnak a hallgatók. A pályázathoz nem kell mellékletet benyújtani, mert az illetékes intézetvezető dönt a rangsorolásról.

Tavaly a legmagasabb összeg 80 ezer forint körül alakult, de ez minden félévben eltérő lehet, hiszen változhat a keretösszeg és a beadott pályázatok száma. További részletek a Corvinus honlapján olvashatók.

Diákszervezeti ösztöndíj

A diákszervezetek és szakkollégiumok tagjai is pályázhatnak ösztöndíjra. A szervezet kap egy bizonyos keretet, amelyen belül a belső szabályoknak megfelelően osztják ki a diákszervezeti ösztöndíjat a tagság között. A vezetőknek, elnökségi tagoknak és projektvezetőknek általában magasabb összeg jár, valamint a projektek és kurzusok szervezése is hozzájárul a díjazáshoz, de hogy mennyivel, azt minden szervezet magának dönti el. 

Az ösztöndíj összege egy az általunk megkérdezett hallgató szerint általában 5 ezer forint és 40 ezer forint között alakul a végzett tevékenység és a szervezetben betöltött pozíció függvényében. Az ösztöndíj kérvényét a Neptunon keresztül lehet benyújtani minden hónapban, ahol részletezni kell az elvégzett munkát és annak óraszámát, majd leadás után a diákszervezeti vezetők ellenőrzik és véleményezik.

Közéleti ösztöndíj

A Közéleti ösztöndíj szorosan összefügg a Hallgatói Önkormányzat által végzett tevékenységekkel. Elsősorban azok a hallgatók pályázhatnák rá, akik HÖK-ös érdekképviseleti feladatokat látnak el, például bizottsági ülésekre járnak, szabálymódosítási javaslatokat terjesztenek elő, hallgatói megkeresésekre válaszolnak vagy épp képviselik és népszerűsítik az egyetemet olyan fórumokon, eseményeken, mint például a 0. hét vagy az Educatio Kiállítás.

Az ösztöndíj összege a végzett tevékenység és a bírálat függvényében változik, és jellemzően a HÖK-ön belül betöltött tisztség is sokat nyom a latba. Tagként jellemzően 20-30 ezer forint között alakul, de vezetőként ez 50-60 ezer forintra is növekedhet.

A Közéleti ösztöndíjra vonatkozó kérvényt Neptunon adhatják le a hallgatók havonta, a bírálat, illetve az adott keretösszeg szétosztása pedig a Közéleti Bíráló Bizottság felelőssége.

corvinus_image_2017-3871-scaled-min.jpg

Fotó: Budapesti Corvinus Egyetem

Szociális alapú ösztöndíjak

 • Szociális ösztöndíjak
 • Bursa Hungarica
 • Kollégiumi szociális ösztöndíj

Szociális ösztöndíjak

A Rendszeres szociális ösztöndíjra szociális helyzetük alapján pályázhatnak minden félév elején a hallgatók. A pályázóval egy háztartásban élők anyagi helyzete, egészségügyi állapota, a hallgató lakhatási körülményei és az állandó lakhely egyetemtől való távolsága számítanak a leginkább a  szociális pontok számításánál.

Ezeket hivatalos dokumentumokkal kell igazolni. Bár elég fáradtságos ezeket az igazolásokat összegyűjteni, végeredményben nagyobb összeget is kaphat a hallgató az adott félév teljes ideje alatt, öt hónapon keresztül. Az összeg a az ösztöndíj adott évi keretösszegétől és más pályázó hallgatók kérvényeitől is függ, korábban minimálisan 16 ezer, maximálisan 110 ezer forintra lehetett számítani havonta.

Azoknak érdemes elsősorban beadni a pályázatot, akik messzebb laknak az egyetemtől, több eltartottal élnek együtt (nagycsaládosok), a szülők jövedelme alacsonyabb, öneltartók, családfenntartók, vagy krónikus beteggel, esetleg munkakereső személlyel élnek egy háztartásban.

A szociális pontrendszer és a kiírás az egyetem honlapján érhető el.

A Rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzetében hirtelen bekövetkező eseményre nyújt megoldást. Rendkívüli eseményként például a hosszan tartó, súlyos betegségre, halálesetre kell gondolni. Ezeket három kategóriába sorolják: enyhe, közepes, súlyos, majd ezek alapján ítélik meg a pénzösszeget. Enyhe körülményváltozás esetén maximum 75 ezer forint, közepes esetén maximum 100 ezer forint, míg súlyos esetben maximum 125 ezer forint kapható. A kérvény az év bármely időszakában leadható.

Bursa Hungarica

A vidéken élő, hátrányos helyzetű vagy szociálisan rászoruló fiatalok Bursa Hungarica ösztöndíjra is pályázahatnak. Az ösztöndíjpályázatot a lakóhelyül szolgáló település írja ki, összege a pályázat függvényében eltérő lehet.

“A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása” - áll az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján. Az ösztöndíjról érdemes az adott település önkormányzatánál érdeklődni, a pályázatot jellemzően a félév kezdete előtti időszakban írják ki.

Kollégiumi szociális ösztöndíj

A kollégiumi szociális ösztöndíjat szociális helyzetük alapján kapják a kollégiumba felvételt nyert hallgatók. Az ösztöndíj egy félévre szól, a pályázat során elnyert összeget havonta utalják. A pályázat értékelésénél a korábban kiszámolt szociális pontszámot és a havonta fizetendő kollégiumi díjat veszik figyelembe. Az ösztöndíj összegét az adott kollégium adott féléves díjához igazítják.

 

Megélhetés kizárólag ösztöndíjakból? Hogyan lehetséges ez? Tovább
Helló Egyetem! - Az első bukásom története 

Helló Egyetem! - Az első bukásom története 

pexels-jeswin-thomas-3380743.jpg

A héten elkezdődött a vizsgaidőszak a Corvinus Egyetemen - sokaknak visszatérő rémálom, az elsőéveseknek azonban egy új tapasztalat. Török Lilla tanulástámogató szakember megosztja veletek első kudarcának történetét, és tanácsokat ad, hogyan lehet megküzdeni ezekkel a nehézségekkel.

2020. 12. 17. Írta: Török Lilla, Corvinus Hallgatói Támogatás, borítókép: Jeswin Thomas, Pexels

Képzeljünk el valakit, akinek az iskolai élményei sikerekkel tarkítottak, egy jó gimnáziumba járt, és ritkán volt rosszabb jegye négyesnél. Az egyik legmagasabb pontszámot igénylő egyetemi képzésre került be, de az első félév első vizsgaidőszakában megbukott egy vizsgán - annak ellenére, hogy egy egész könyvet olvasott el a készülés során. Ő lennék én.

Aki jól tanul a gimiben, jó eséllyel bekerül egy jó egyetemre. De, aki jól tanult a gimiben, ahhoz van hozzászokva, hogy a dolgok többnyire úgy mennek, ahogy eltervezi őket: jó jegy, kitűnő bizonyítvány, osztályelsőség, verseny győzelmek stb.

Az egyetemen ezek a dolgok már nem ennyire egyenes úton valósulnak meg, és nem ennyire egyértelműek. Sok hozzánk hasonló ember közül nehezebb kitűnni. Azokat a jegyeket, amiket korábban könnyű volt megszerezni, most már nem annyira egyszerű, és egy-egy számonkérésre a felkészülés sem olyan magától értetődő egyenlet, mint gimiben.

Nem működik tovább ez a képlet: előveszem a könyvet + megtanulom az adott oldalszámokat = siker. Elsőévesként sokszor az sem egyértelmű, hogy miből kellene készülni, nehéz előre jól belőni, hogy a felkészülés során mire mennyi idő fog kelleni. A friss egyetemisták az első vizsgaidőszakban igen magas stressz-szintet élnek meg, és gyakran éri őket egy-két kudarcélmény. Idén a hibrid és online működés is újabb alkalmazkodási energiákat vesz igénybe, máshogy kell, lehet kapcsolatokat kialakítani, egyetemistává válni.

b_b_15_1.jpg

Kép: Burkus Brigitta, Közgazdász

A magyar nyelv értelmező szótára szerint a kudarcot az a tény határozza meg, hogy “valaki vagy valamely terv, szándék, cselekedet nem jár sikerrel”.

A kudarc tehát többnyire nem objektív kategória, hanem inkább szubjektív megélés. Van, akinek a 2-es egy adott vizsgán a siker, míg másnak a 4-es ugyanazon a vizsgán már a kudarc kategóriába sorolódik. Még egy bukás sem feltétlenül okoz kudarcélményt. Például ha tudjuk, nem készültünk fel rendesen, mert úgy döntöttünk, hogy a második vizsgaalkalomra koncentrálunk majd, az elsőnél csak megnézzük, hogy mire is lehet majd számítani, és egy másik tantárgy vizsgájára tanultunk inkább. A készülés nehézségei mellett az első bukás is gyakran életünk első néhány vizsgaidőszakában történik, és nagyon megrázó élmény tud lenni. Ez különösen azért nehéz, mert össze kell szednünk magunkat a második vizsgaalkalomra, és még jobb teljesítményt kell nyújtanunk.

A Hallgatói Támogatás tanulástrénerei  ebben is szeretnénk segítséget nyújtani nektek ezzel a gyakorlattal. Szánjatok rá 10 percet, ha úgy érzitek, valami nem megy jól a vizsgaidőszakban!

Helló Egyetem! - Az első bukásom története  Tovább
Közelebb - Új podcast pszichológiáról, karrierről és tanulásról

Közelebb - Új podcast pszichológiáról, karrierről és tanulásról

ht_youtube.png

Kíváncsi vagy, mi történt a járvány hatására a munkaerőpiacon? Milyen egy online állásinterjú, és mihez kezdhetsz jelenleg pályakezdőként? A Corvinus Hallgatói Támogatás pszichológus és karriertanácsadó szakemberei új podcastjük első részében vendégeikkel gyakorlatias válaszokat adnak. Mivel mi is elsődlegesen hozzátok, egyetemistákhoz szólunk, a Közgazdász Online csatornáin indították el új podcastjüket, a Közelebbet. Ismerjétek meg a motivációkat a podcast mögött, és hallgassátok meg az első részt! 

2020.11.20. Írta: Széles Zsuzsanna, grafika: Nagy Dávid, Közgazdász

A Corvinus Hallgatói Támogatás pszichológusokból és szakképzett segítőkből álló sokszínű csapata 2020 tavaszán újult meg, és azóta is bővül. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy minél több területen, minél több szolgáltatásunkkal támogathassunk Titeket a hallgatói életút alatt, úgy, ahogy arra Nektek a leginkább szükségetek van.

A járványhelyzet miatt nekünk is sok mindent újra kell gondolnunk, hiszen a távoktatás ideje alatt nincs lehetőségünk személyes találkozások lebonyolítására. Így került képbe a podcast, mint kézenfekvő formátum: el tudjuk készíteni a digitális munkamód mellett is, és számos előnye van felhasználói szempontból is, hiszen ott és akkor tudjátok meghallgatni az epizódokat, amikor Nektek a legalkalmasabb, a részeket meg tudjátok egymással osztani, és később, ha szükséges, vissza tudjátok keresni őket.

A podcast elnevezés eredetére két megközelítés van: az egyik szerint a kifejezés az angol „P.O.D.” rövidítés (portable on demand / igény szerint hordozható) és a „cast” (broadcast / sugározni, közvetíteni) szó összetételéből keletkezett, a másik szerint pedig az „iPod” és a „cast” szavakat mixelték újra. Akármelyik legyen is, a lényeg, hogy digitális tartalomként bármikor meghallgatod, megoszthatod, visszakeresheted a részeket.

A Közelebb podcastsorozat epizódjaiban izgalmas beszélgetésekre számíthattok szakértőktől pszichológiai, karrier és tanulás témában. Sorozatunkat a Közgazdász Online hallgatói magazinnal együttműködésben készítjük, így epizódjainkat a Közgazdász YouTube-csatornáján éritek el, melyre érdemes feliratkoznotok. Hamarosan megtaláljátok a részeket a legnagyobb podcast szolgáltató oldalakon is.

Az első rész, a „Karrier útikalauz stopposoknak (nemcsak) 2020-ra” a COVID-19 járvány okozta munkaerőpiaci változásokról szól. Vendégeink Hinterstein Anikó, a Magyar Telekom Talent Executive vezetője és Fertig Balázs, a MOL Group csoportszintű toborzási vezetője voltak.

Válaszokat találhattok benne olyan kérdésekre, mint hogy

 • hogyan változott a munkavégzés módja?  
 • mi változott a pályakezdők, gyakornokok szempontjából?  
 • hogyan alakultak át a kiválasztási folyamatok?  
 • módosultak-e az elvárások a digitalizálódott folyamatok miatt?  
 • a megváltozott helyzetben milyen skillek váltak hangsúlyosabbá?  
 • mitől leszel sikeres egy online interjún?  
 • hogyan készülj fel rá?  
 • mi a helyzet a visszajelzésekkel?  
 • hogyan alakulnak az onboarding folyamatok?

Hallgasd meg az epizódot itt:

A félév során további adásokkal is jelentkezünk majd, a következő rész témája a perfekcionizmus lesz, ami sokunkat érint. Témaválasztáskor mindig abból indulunk ki, hogy mi az, ami számotokra fontos. Szívesen vesszük visszajelzéseiteket a meghallgatott epizódokkal kapcsolatban, és örülünk a témafelvetéseknek is. Írjatok nekünk podcast témában is a studentsupport@uni-corvinus.hu címünkre, vagy küldjetek nekünk chatüzenetet Facebookon!

Közelebb - Új podcast pszichológiáról, karrierről és tanulásról Tovább
Hibázom, tehát vagyok - Válaszd az önegyüttérzést! 

Hibázom, tehát vagyok - Válaszd az önegyüttérzést! 

pexels-cottonbro-4827500.jpg

Ha valaki mást látunk szenvedni, hibázni, kételkedni önmagában, sokszor nem okoz gondot felismerni a negatív érzéseit, és megértést, kedvességet, elfogadást nyújtani számára. De mi történik, ha mi kerülünk nehéz helyzetbe vagy hibázunk? Nektek is ismerős, hogy szinte automatikusan átkapcsolunk egy kritikus, ítélkező, leértékelő módba önmagunkkal szemben? Ez negatív hatást gyakorol a mentális jóllétünkre, és megelőzhető. A Corvinus Hallgatói Támogatás munkatársa, Illés Eszter pszichológus összegyűjtötte, hogyan tudunk az önegyüttérzés útjára lépni.

2020.10.14. Írta: Illés Eszter vendégszerző, borítókép: cottonbro, Pexels

A tökéletességre való törekvés, más néven perfekcionizmus nagyon gyakori jelenség az életünkben. Arra késztet, hogy folyamatosan magas, olykor irreális, könyörtelen mércék mentén teljesítsünk, értékeljük megjelenésünket, kapcsolatainkat, akár teljes személyünket. Ha pedig nem tudunk megfelelni ezeknek a belső vagy külső, vélt vagy valós elvárásoknak, hibázunk, és számos negatív érzést élünk át. Szégyen, szomorúság, düh, csalódottság egyike vagy kavalkádja kínozhat bennünket. Ezeket gyakran egy belső, kritikus, büntető hang megszólalása váltja ki, ami olyasmiket mondhat nekünk, hogy: „De hülye vagy.” vagy „Látod, hogy kevés vagy te ehhez?” vagy „Mit akarsz te ezzel a külsővel?”.  Hamarosan megjelenő A legtökéletesebb podcast című beszélgetésünkben többet megtudhattok a perfekcionizmus jelenségéről, kialakulásáról és a vele való megküzdésről.

A hibáinkkal, tökéletlenségeinkkel, sikertelenségeinkkel való szembenézés, megbarátkozás egyik hasznos, előrevivő formája az önegyüttérzés gyakorlása. Különbözünk abban, hogy ki mennyire kapott kora gyermekkorában mintát a gyengédségről, gondoskodásról, megnyugtatásról, amelyből ez a készségünk kifejlődött. Jó hír azonban, hogy bármennyire is erős vagy gyenge ez a pszichés izmunk, képesek vagyunk fejleszteni.  Miért ne erősíthetnénk magunkban azt a részt, amely nemcsak másoknak, de magunknak is képes megadni a támogatást?

Miről szól az önegyüttérzés?

Együttérezni magunkkal annyit jelent, hogy odafordulunk magunk felé, és megértő, kedves, figyelmes belső viszonyulást kezdeményezünk önmagunkkal azokban a helyzetekben, amikor hibázunk, valamilyen nehézséggel küzdünk, vagy hiányosságainkkal szembesülünk. Nem azt jelenti, hogy elhárítjuk a felelősségünket, hogy elkényeztetjük önmagunkat, hogy lustává válunk, hogy bagatellizálunk fájó tapasztalatokat. Amikor kedvesek vagyunk önmagunkkal, tudatában vagyunk annak, hogy hibáztunk, hogy másképp is viselkedhettünk volna, hogy vannak hiányosságaink, azonban elfogadóak tudunk maradni ezekkel a tapasztalatokkal szemben, és nem bántjuk magunkat miattuk.  Sokat nyerhetünk ezzel: a szorongás csökken, oldjuk a lehangoltságot és fokozzuk az általános jóllétünket.

E készségünk nevesítője, Dr. Kristin Neff az alábbiak mentén fejti ki az önegyüttérzés fogalmát:

Önmagunkkal szemben tanúsított kedvesség (self-kindness) versus önbírálat (self-judgement)

Akkor is képesek vagyunk önmagunkhoz melegséggel, megértéssel, szeretettel, elfogadással odafordulni, amikor botladozunk, hibázunk, szenvedünk, alkalmatlannak érezzük magunkat. Ahelyett, hogy ignoráljuk a fájdalmunkat, negatív érzéseinket, vagy éppen önmagunkat kritizáljuk, elítéljük.

Példa: „Lehet, hogy ez a ZH gyengébben sikerült, de ez volt az első az életedben. Megkérdezheted az oktatót, hogy mi volt a helyes válasz azokra a kérdésekre, amiket nem tudtál. Legközelebb együtt készülhetsz a csoporttársaiddal, így akár kölcsönösen segíthetitek egymást.

versusLátod, hülye vagy a matekhoz. Teljesen feleslegesen jelentkeztél erre a szakra, ki fogsz bukni.” 

Közös emberi természet (common humanity) versus elszigeteltség (isolation)pexels-polina-zimmerman-3958420.jpg

Kép: Polina Zimmerman, Pexels

Emberi természetünk része a tökéletlenség, a hiányosságok, a hibázás, melyekre életünk nehéz helyzetei emlékeztetnek bennünket. Mindnyájan tapasztalunk az életünkben kudarcokat, amikor alkalmatlannak érezzük magunkat. Ha azonban abba a csapdába esünk, hogy úgy látjuk, csak mi küzdünk nehézségekkel, a mi akadályainkat mások sokkal könnyebben vennék, átéljük az elszigeteltség érzését, és még inkább leértékeljük önmagunkat. 

Példa: „Másoknak sem mindig könnyű a gólyalét. Lehet, hogy ők sem merik kimutatni a félelmeiket, bizonytalanságaikat. Új oktatási rendszer, új emberek, új város. Az embernek idő kell, hogy megtalálja az egyensúlyt, amikor ennyi minden változik körülötte.”

versus „Itt mindenki olyan magabiztos. Csak te vagy ennyire nyomi, hogy nem bírsz egy havert sem összeszedni.” 

Jelentudatosság (mindfulness) versus túlzott azonosulás (overidentification)

Az érzelmeink tudatosítása, átélése úgy, hogy tudunk távolságot tartani az élménytől. Képesek vagyunk érzéseinkre, gondolatainkra pillanatnyi, múló állapotokként tekinteni, amelyekből nem vonunk le leértékelő következtetéseket a személyünket illetően. 

Példa: „Összezörrentél a barátoddal. Természetes, hogy a hozzánk legközelebb álló emberekkel is vannak konfliktusaink. Érdemes átgondolnod, hogy higgadtan mit mondanál neki, mire kérnéd."

versus „Látod, kiállhatatlan vagy, miattad lett veszekedés. Ne lepődj meg, ha ezek után távolodni kezd majd tőled.”

Az önostorozás csapdája

Gyakran azért ostorozzuk magunkat, mert azt gondoljuk, hogy ezzel motiváljuk magunkat a változásra. Sokszor ez a viszonyulás nem is tudatosul bennünk, hiszen ez az, amit megtanultunk gyermekkorukban. Talán még úgy is érezhetjük, hogy ez a szigor nagyobb fegyelmet eredményezett, és korábban sikerhez juttatott. Hosszútávon ez a hozzáállás azonban lelkileg kimeríthet. A szigorú kritikusunk érzések szintjén például szorongást, félelmet, dühöt, szomorúságot kelthet. Kiválthat kellemetlen testi érzeteket is, például szorítást a gyomorban, mellkasban, felgyorsult szívverést, fejfájást, feszültséget a vállakban. Viselkedési szinten pedig lehet, hogy elkerülünk bizonyos helyzeteket, elszigetelődünk másoktól, káros szenvedélyekkel próbáljuk nyugtatni magunkat, vagy a sikertelenséget, a hatékonyság hiányát tapasztaljuk. Ha bátorítani szeretnéd magadat, találd meg a baráti hangot önmagaddal! A támogatás sokkal nagyobb erőt ad, mint az ítélkezés, a leértékelés. 

Kezdj el gyúrni az önegyüttérzésre!

Próbáld ki Kristin Neff önsegítő gyakorlatait a kedves, önegyüttérző belső hangod megerősítése céljából. Ne feledd, olyan készségedről lehet szó, amelyet ritkán vagy még sosem használtál. A lenti praktikák így nem csodaszerek, gyakorlással fejtik ki jótékony hatásukat.

Enyhítsd a kritikus belső dialógusaidat kedvességgel

1. Azonosítsd amikor kritikus vagy magaddal. Ha nehéz észrevenni, próbáld megfigyelni, milyen amikor rosszul érzed magad. Milyen gondolataid vannak magaddal kapcsolatban? Milyen érzést keltenek benned? Milyen hanglejtéssel szól hozzád a belső hang?

kg_1_1.jpg

2. Igyekezz csillapítani ezt a kritikus hangot. Keresd a hozzáférést az együttérző hangodhoz, és hangosítsd őt fel.

Például ezt mondhatod a kritikus, belső hangnak: „Csalódott és szomorú vagyok, nem szeretném hallgatni, ahogy bántasz. Megnyugtatásra vágyom.”

3. Mit mondana neked a barátságos hangod? Ha nehéz így szavakat találni, képzeld el, mint mondanál, ha egy kedves barátod lenne most a helyedben? Kiegészítheted, megerősítheted ezt az újfajta, belső monológot önmagad „átölelésével” a következő gyakorlat alapján.

kg_2_1.jpg

„Baráti ölelés” magamnak 

A fizikai érintés aktiválja idegrendszerünk azon részét, amely az önnyugtatásért felel. Ezért tud jól esni egy szeretett személy ölelése, simogatása. Magunknak is adhatunk ilyen gyengéd, nyugtató érintéseket, még ha ez elsőre bizarrul is hangzik. A testünk reagálni fog erre a gondoskodásra. Az érintés hatására oxitocin nevű hormon szabadul fel az agyban, mely csillapítja a fájdalmat, enyhíti az érzelmi, de akár a szív- és érrendszeri distresszt is. Mindenkinek van egy gyermeki része, akinek főleg a nehéz időben szüksége van szeretetre, a felnőtt részünk is így tud magabiztos és hatékony lenni. 

Vegyél néhány mély lélegzetet, és tedd az egyik tenyeredet a szívedre vagy a mellkasodra! Érezd a tenyered gyengéd nyomását, kezed melegét a mellkasodon. Ha jól esik, mozgasd a kezedet körkörösen, és add át magadat az érzésnek. Maradj vele, amíg jól esik. Ha nem szívesen teszed a kezedet a szívedre, hasonló módon megérintheted a hasadat, vagy simogathatod a karjaidat. Finoman összekulcsolhatod a kezeidet az öledben, és hagyhatod, hogy az ujjaid cirógassák a kézfejedet. Azzal az érzéssel próbáld megérinteni magadat, mintha egy kisgyermeket, csecsemőt simogatnál. Figyeld meg hogy hat rád, milyen testi érzeteket, érzelmeket tapasztalsz.

Indulj el önmagad irányába! Ezen az oldalon és itt találsz még több önegyüttérző gyakorlatot.

Hibázom, tehát vagyok - Válaszd az önegyüttérzést!  Tovább
5 jó ok, amiért érdemes tanácsadásra járni

5 jó ok, amiért érdemes tanácsadásra járni

pexels-cottonbro-4101143.jpg

Mikor és miért érdemes szakemberhez fordulnunk a problémáinkkal? Erre a legjobb választ pont a szakértők tudják megadni. Havonta a Corvinus Hallgatói Támogatás munkatársainak írásait osztjuk meg veletek. A következő cikket Palkovits Nóra, a Pszichológiai Támogatás vezetője írta, kifejezetten nekünk, egyetemista fiataloknak.

2020.09.24. Vendégszerző: Palkovits Nóra, képek: cottonbro, Pexels

Meg tudom oldani egyedül is a problémáimat! -hangzik gyakorta a tanácsadás ellenében tett kijelentés. Mi, a Corvinus Hallgatói Támogatás szakemberei ebben csak megerősíteni szeretnénk a hozzánk jelentkezőket. Az a feltételezés ugyanis, miszerint a tanácsadó pszichológus  megoldja a kliense problémáit, vagy döntéseket hoz helyette, téves. Mi egészen más feladatra vállalkozunk, amikor konzultációra érkeznek hozzánk a hallgatók. Jelen írásban a teljesség igénye nélkül felsorakoztatunk 5 jó okot, amiért érdemes a Hallgatói Támogatás tanácsadásait igénybe venned.

1. Biztonságban vagy

Vannak olyan témák, amikről magunk előtt is nehéz beszélni, hát még mások előtt. Emiatt könnyen megesik, hogy egyedül maradunk a problémákkal vagy akár lényegtelennek tűnő kételyekkel, amiket soha sem mertünk szóba hozni. Nem vagy egyedül.  A tanácsadás keretei, mint a titoktartás, a  tanácsadó figyelme és ítéletmentessége megteremtik a biztonságot, hogy számodra fontos kérdésekről eshessen szó. A professzionális keretek sarokpontjai a pszichológusi munkának, ezáltal nyújthat mást, mint egy baráti, szülői, akár mentori odafordulás, ami szintén elengedhetetlenül fontos a biztonság megélésében.

pexels-cottonbro-4098374_1.jpg2. Teszel egy lépést önmagad felé

A tanácsadásokra csak önkéntesen lehet jelentkezni, azaz küldeni vagy kényszeríteni senkit sem lehet a részvételre. A hangsúly a te egyéni motivációdon van, a szakember számára is az lesz elsődlegesen fontos kérdés, hogy te milyen októl vezérelve érkeztél a konzultációra, és hova szeretnél eljutni. A te kérdésed lesz a témánk,  a te lépésed lesz önmagad felé a tanácsadás.

3. Ez a Te időd

Már-már luxusnak számít, de képzeld el, hogy van 45 perc minden héten, amikor magaddal kell/szabad foglalkoznod. Hiszed vagy sem, az öngondoskodásnak azt a módját is érdemes gyakorolni, amikor a magadra szánt idő vagy én-idő megkérdőjelezhetetlen. Nem elnapolható, nem lehet rászervezni, átcsúsztatni, hanem ott áll a naptárban és emlékeztet rá, hogy most te következel a teendők sorában. A tanácsadás keretei 6 héten keresztül biztosítják a 45 percet, hogy karrier, tanulás vagy egyéb pszichológiai témákban önmagadról gondolkozz.

4. Lehetőség a változásra

A változásra való képesség mindannyiunkban ott lakozik. Gyakran vágyunk arra, hogy másképp viselkedjünk, legyünk jelen a saját életünkben és kapcsolatainkban, például ne csupán egy robotpilótához hasonlóan, automatikusan végezzük dolgainkat. A változás maga azonban sokkal inkább egy megrajzolódó folyamat, mintsem egy pillanat műve. A tanácsadási forma egy lehetőség, hogy képezzünk egy állomást a változás útján, ahol összegyűjthetjük az erőnket, végig böngészhetjük a lehetséges utakat és irányokat, és tudatosabban haladhatunk a célunk felé.

5. Kapsz útravalót

A magyar nyelvben használt “tanácsadás” kifejezés kevésbé pontos, mint az angol “counseling” szó, hiszen nem konkrét tanácsokkal és megoldásokkal fog bombázni a pszichológus vagy tanácsadó a konzultációk alkalmával, hanem jelen lesz végig a kérdéseivel, visszajelzéseivel, hogy segítsen a kibontakozásban. A pszichológus szerepe eltérő lehet tanácsadásonként: van, hogy tükör, van amikor egy térkép, van amikor facilitátor, máskor társ egy úton. Gondolkodhatsz vele a szükségleteidről,  és tanulhatsz róla, hogyan tudod azokat kommunikálni a környezeted felé. Rálelhetsz a benned rejlő lehetőségekre, tanulhatsz módszereket arról, hogyan alkalmazd, amit már tudsz, és olyanokat, amik segítségével új dolgokat tanulhatsz magadról. Tapasztalatok és gondolatok sorát viheted magaddal tovább, ami a mindennapokban előhívható segítség lesz egy konfliktus, nehéz érzés vagy helyzet kezelésében és megélésében, valamint hozzásegít, hogy ne csak szemlélője, hanem cselekvője legyél a saját történetednek.

pexels-cottonbro-4100661.jpg

A Corvinus Hallgatói Támogatás ingyenes konzultációkat biztosít pszichológiai, illetve karrier- és tanulástámogatás témákban. Bejelentkezés, kérdés esetén írjatok a studentsupport@uni-corvinus.hu címre. Közösségi oldalunkra további cikkekért és eseményekért kattinthattok bátran. És ne feledjétek, mi veletek vagyunk!

5 jó ok, amiért érdemes tanácsadásra járni Tovább
süti beállítások módosítása