Közgazdász Online


Tanulással pénzt keresni? – A legfontosabb ösztöndíj-lehetőségek gólyaként

Tanulással pénzt keresni? – A legfontosabb ösztöndíj-lehetőségek gólyaként

e-85-r2_v1.jpg

A Corvinus remek lehetőségeket nyújt a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő hallgatói számára ahhoz, hogy költségeiket, vagy azoknak egy részét diákmunka vállalása helyett ösztöndíjakból fedezzék. Gólyaként ezek közül a két legfontosabb a Corvinus Ösztöndíj és a Tanulmányi ösztöndíj. Cikkünkben ezeket mutatjuk be.

Írta: Olay Hanna; Borítókép: Budapesti Corvinus Egyetem

corvinus_image_2017-492.jpg

Corvinus Ösztöndíj

Miután 2019-ben a Budapesti Corvinus Egyetem modellváltáson ment keresztül, és alapítványi fenntartásba került, az egyetemen átalakult a támogatott képzési rendszer. Az új fenntartási forma lehetővé teszi, hogy a diákok  a Corvinus Ösztöndíjból finanszírozott képzésben vegyenek részt. Ennek keretében az állam helyett az intézmény fedezi azoknak a hallagatóknak a tandíját, akik felvételt nyertek a nem önköltséges helyekre.

Az új ösztöndíjrendszerben a hallgatók (az ősszel kezdődő képzés esetén) egy évre nyerik el a tandíjat fedező támogatást, majd minden év végén a tanulmányi eredményeik alapján rangsorolják őket. Ennek alapján döntik el, hogy kik azok a jobban teljesítő tanulók, akiknek a tandíját továbbra is az egyetemet fenntartó  Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány finanszírozza, és kik azok, akiknek a következő évben tandíjat kell fizetniük.

A Corvinus Ösztöndíj egyik előnye, hogy a támogatott és önköltséges helyek aránya nem változik, így a legtöbben meg tudják tartani a támogatott helyüket. Továbbá, ha valakit önköltséges helyre vesznek fel, az az első év utáni felülvizsgálatot kérelmezhet, és a következő félévekben akár ő is elnyerheti az ösztöndíjat. A Corvinus Ösztöndíj előnye az is, hogy nem fogynak a hallgatók államilag támogatott félévei. Ezen kívül a röghözkötés sem vonatkozik azokra, akik ösztöndíjjal támogatott képzési formát választanak, tehát nem kell azt a kötelezettséget vállalni, hogy a tanulmányok befejezése utáni húsz évben az egyetemen töltött időnek megfelelő mennyiséget Magyarországon lesz munkavállaló.

c-051.jpg

Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíjat a legkiemelkedőbb eredményeket elérő hallgatók kaphatják meg. A modellváltás után ennek az ösztöndíjnak a rendszere is megújult. Korábban a medián felett teljesítő hallgatók voltak jogosultak erre a maximum 40 ezer forintnyi támogatásra, most pedig az összhallgatói létszám legjobban teljesítő minimum 20%-a elnyeri azt, és az összeg akár a 70 ezer forintot is elérheti. Ez tehát azt jelenti, hogy az, hogy milyen átlag felett kaphat valaki ösztöndíjat az adott szakon tanulók összteljesítményétől függ. Az elsőéves hallgatók mesterképzésen az első, alap és osztatlan képzésen pedig a második félévben páylázhatnak.Mesterképzésen a felvételi pontszám alapján számolják ki az ösztöndíj megállapításához szükséges átlagot, az alap és osztatlan képzések hallgatóinak pedig az előző félévben elért tanulmányi eredményük alapján.

Tanulással pénzt keresni? – A legfontosabb ösztöndíj-lehetőségek gólyaként Tovább
Hogyan szerez doktori címet és tanít a Corvinuson egy akadályoztatott hallgató? - Interjú a Fogyatékosság Világnapja alkalmából

Hogyan szerez doktori címet és tanít a Corvinuson egy akadályoztatott hallgató? - Interjú a Fogyatékosság Világnapja alkalmából

o_zs_0231_wecompress_com_1.jpg

Tóth Miklós Bálint a Corvinus végzős doktorandusz hallgatója, akivel érdekes hallgatói életútjáról a december 3-ai  Fogyatékosság Világnapja alkalmából a Hallgatói Támogatás Esélyegyenlőségi csapata készített interjút.

2021.12.03.Írták: Tóth Miklós Bálint, Kardos Dorottya és Rózsa Melinda, Corvinus Hallgatói Támogatás. Borítókép: Örsi Zsanett, Közgazdász

Milyen speciális képzési igénnyel tanult az egyetemen?  

kep1.jpegAz egyetemi követelményeket szerencsére ugyanúgy sikerült teljesítenem, mint más hallgatóknak, inkább annak formájában voltak különbségek. Ez mindenekelőtt azt jelentette, hogy az írásbeli vizsgák helyett szóban adtam számot a tudásomról. Az oktatók szinte kivétel nélkül rugalmasan és kompromisszumkészen álltak ehhez a helyzethez, így minden esetben találtunk megoldást a felmerülő kérdésekre.

Az órai jegyzetelésben egyetemista társaimtól kaptam sok segítséget. Volt, aki laptopon jegyzetelt, és az óra után továbbította nekem a dokumentumot, és volt, aki beszkennelte nekem a füzetét.

A képen Tóth Miklós Bálint.

Miért a Corvinust választotta?

Két szempont játszott fontos szerepet. Egyrészt döntő volt, hogy az engem érdeklő társadalomtudományi területen kiemelkedően színvonalas a Corvinuson zajló oktatás. Másrészt elektromos kerekesszékkel közlekedő egyénként számomra kulcsfontosságú volt az egyetem akadálymentessége is.  

Tóth Miklós Bálint a Corvinuson, Politológia alap- és mesterszakon végezte el egyetemi tanulmányait. 2017-ben ugyanott nyert felvételt a Politikatudományi Doktori Iskolába. Ez év november 12-én védte meg „Politikaelmélet és szépirodalom határvidékén. Három esettanulmány” című doktori értekezését.

Szakmai érdeklődése középpontjában a szépirodalom és a politikaelmélet kapcsolata áll, emellett foglalkozott konzervatív politikai gondolkodással és a fogyatékosság politikaelméleti vonatkozásaival is. Írásai – többek közt – a Politikatudományi Szemlében, a Kommentárban, a 2000 folyóiratban és a The European Conservative-ban jelentek meg.

A kormányzás és szakpolitikák kurzus előadójaként részt vett a Corvinus Egyetem Politikatudomány mesterszakos hallgatóinak oktatásában, és ezzel párhuzamosan tartott vendégoktatóként előadásokat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. 2021 tavaszától a Mathias Corvinus Collegium kutatója. 

Milyen kihívásokkal, nehézségekkel találkozik vagy találkozott az egyetemi tanulmányai során?  

Szerencsére nem találkoztam megoldhatatlan problémával az egyetemen töltött éveim során. A legnagyobb nehézséget talán az jelentette, amikor az őszi-téli időszakban át kellett menni az egyik épületből a másikba, hiszen ekkor meg kellett kérnem valakit, hogy adja rám a kabátot, illetve hogy kísérjen át engem.  

Milyen sikerei voltak az egyetemi tanulmányai során? Mire büszke?

Leginkább annak örülök, hogy az alap-, a mester- és a doktori képzés során is sikerült megfelelnem a magam és a környezetem által felállított mércének. Ennek részeként eljutottam TDK- és OTDK-konferenciákra, szabadon kutathattam az engem érdeklő témákban, és több kurzus oktatásában is részt vehettem. 

A szakmai eredmények mellett pedig legalább ilyen fontosak az itt létrejött emberi kapcsolatok, hiszen voltaképpen ezek teszik lehetővé, hogy valaki ne csak a kötelességeket lássa az egyetemben, hanem kötődjön is az ott formálódó közösséghez.

Milyen támogatást kapott az egyetemtől? Ezek hogyan segítették a tanulmányai során? 

Szerencsésnek mondhatom magam, ugyanis oktatóimtól – különösen a témavezetőmtől, Dr. Balázs Zoltántól, továbbá Dr. Lánczi Andrástól és Dr. Gallai Sándortól – és hallgatótársaimtól egyaránt sok segítséget kaptam az egyetemen töltött kilenc évem során. Sokat számított, hogy az időnként áttekinthetetlenül nagynak tűnő egyetemen belül a Politikatudományi Tanszék egy olyan kis közösséget alkotott, amely a szakmai fejlődés mellett lehetőséget biztosított a szoros emberi kapcsolatok kialakítására is.

Mik a jövőbeli tervei? Mivel szeretne foglalkozni a doktori után? 

Tavasztól a Mathias Corvinus Collegium Társadalom- és Történelemtudományi Iskolájának munkatársa vagyok, ennek megfelelően a jövőmet elsősorban oktatóként-kutatóként képzelem el. Szeretnék továbbra is foglalkozni a doktori disszertációm témájával, a politika és az irodalom kapcsolatával. Emellett a szakpolitikai elemzés, valamint a politika és a fogyatékosság összefüggései is érdekelnek.

Idén új, holisztikus szemléletű fogyatékosságügyi politikát fogadott el a Corvinus. Farkas Jácint beszélgetett velünk  arról, hogy mit jelent és miért fontos ez a holisztikus szemlélet, és hogyan kapcsolódik az akadálymentesség a felelősségvállaláshoz és a fenntarthatósághoz.

Hogyan szerez doktori címet és tanít a Corvinuson egy akadályoztatott hallgató? - Interjú a Fogyatékosság Világnapja alkalmából Tovább
Legyen szenvedélyed a téma - Hasznos tippek a szakdolgozati témaválasztáshoz

Legyen szenvedélyed a téma - Hasznos tippek a szakdolgozati témaválasztáshoz

nick-morrison-fhnnjk1yj7y-unsplash.jpgÖsszegyűjtöttünk pár praktikus javaslatot a szakdolgozati témaválasztáshoz, ami segít eligazodni a lehetőségek között.

2021.11.10. Írta: Kalánová Barbara Borítókép forrás: Unsplash

A hallgatók mumusaként elhíresült szakdolgozat megírása minden egyetemista életében mérföldkőnek számít. Lehetsz végzős és gyakorlottabb, de még kevésbé határozott, vagy akár frissen az egyetemre bekerült gólya is, előbb-utóbb el kell kezdened foglalkozni a gondolattal, melyik részterület áll legközelebb a szívedhez a szakodon belül. 

A szakdolgozat megírása nem kis feladat. Ehhez hoztunk egy kis segítséget azoknak, akik a tavaszi félévben szeretnék leadni a szakdolgozatukat, amire november elején kell jelentkezniük. A 2021/2022-es tanév tavaszi félévében a szakdolgozat leadási időszaka és a jelentkezés a záróvizsgára 2022. 4. 19. és 5. 2. között lesz, a záróvizsgaidőszak pedig 6. 13-25. között.

Fontos: a szakdolgozati témaválasztás módja szakonként eltérő lehet, így mindig a saját szakod tájékoztatóit kövesd!  A szakfelelősöktől, illetve a specializációvezetőktől tudsz pontosabb tájékoztatást kérni, ők segítenek akkor is, ha nehézséged akad a konzulensválasztás során. Ebben a cikkben azon hallgatóknak adunk tanácsot, akik maguk választhatják ki a szakdolgozati témájukat és a konzulensüket.

Legyen szenvedélyed a téma!

Akkor fog a legkönnyebben menni a szakirodalom olvasása, ha olyan területet választasz, amiért rajongsz, és aminek a fanatikusa vagy. Ha úgy érzed, órákat tudnál beszélni egy adott problémáról, van egy kérdés, amire nagyon szeretnél választ kapni, akkor érdemes ezt a témát választanod.

Ha viszont olyan témát választanál, amit csak gyorsan le szeretnél tudni, az egész folyamat nehezebb és akár hosszabb is lehet. Arról nem is beszélve, hogy egy számodra valóban érdekes szakirodalom nemcsak a szakdolgozat írása, hanem későbbi tanulmányaid vagy munkád során és hasznos társ lehet. 

A szakdolgozat megírása közben valójában egy szűk szakterületet alakítasz ki magadnak, ezért jó, ha kapcsolódik az érdeklődési körödhöz, akár későbbi karriertervedhez vagy vállalkozásötletedhez a téma. Ha sikerül tényleg beleásnod magad, egy állásinterjún is lesz egy olyan szakmai téma, amiről magabiztosan el tudsz beszélgetni, és ez egy pályakezdő számára nem kis előny.

Légy résen!

Előfordulhat, hogy a szerteágazó érdeklődésednek köszönhetően a bőség zavarában szenvedsz, több irányban is szívesen kutatnál, de valahogy még nem találtad meg ’’az igazit’’. Nem árt, ha nyitott szemmel jársz a mindennapokban, a metrón ülve vagy az utcán sétálva is bevillanhat például egy plakát, ami ihletet adhat a témához.

Ha viszont tudatosan keresel témát, érdemes szétnézni a diákszervezetek programjai között is. Egy-egy érdekes kerekasztal-beszélgetés, előadás olyan témákat is előhozhat, ami téged is elindít egy izgalmas úton. Ha mégis elakadnál, a tanszékek oldalait és az oktatóidat is segítségül hívhatod.

Jegyzetelj!

Ahhoz, hogy a felmerülő ötleteid ne csak elképzelések, gondolatok maradjanak, ne merüljenek feledésbe az egyetemi feladatok sokaságában, készíts jegyzetet. Erre a célra az okostelefonodban lévő jegyzetfüzet, listakészítő alkalmazás, de egy egyszerű jegyzettömb is kiváló. A lényeg, hogy ne hagyd csak a levegőben lógni a gondolataidat, rendszerezd őket.

A szakirodalom feldolgozása is komoly kihívást jelent majd, így már a témaválasztás során érdemes kijegyzetelni a legfontosabb fejezeteket. Lehet, hogy időközben rájössz, ez mégsem annyira a te témád, utólag pedig már nehezebb vagy nem lehet módosítani. Ha viszont otthonosan mozogsz a választott szakirodalomban, azt is jobban fel tudod mérni, hogy valóban a te témádról van-e szó.

Hallgass a szívedre!

Engedd szárnyalni a fantáziád, írj le legalább tíz akár kezdetlegesen kibontakozó ötletet, ami legelőször eszedbe jut. Elsődlegesen húzz ki két, majd három olyan témát, amihez a legkevésbé ragaszkodsz. A fennmaradó öt témából távolíts el újabb kettőt, így meglesz az a  három, amiben a legtöbb lehetőséget látod.

A további választás során érdemes kikérni szaktársak, barátok és téged jól ismerő oktatók véleményét is: ők vajon mennyire látják hozzád illőnek az adott témát? Ők felhívhatják olyan kihívásokra, buktatókra is a figyelmedet, melyekre korábban nem gondoltál.

A gondolattérkép egyébként más területen is hasznos eszköz lehet, ha bonyolultabb döntést kell meghoznod. A legjobb, ha veszel egy üres papírt, és kézzel rajzolod meg a térképet, de számos online alkalmazás közül is választhatsz.

Motiváld magad!

Az Egyetemek weboldalán megtalálod az előző évek témaötleteit, amikből bátran meríthetsz inspirációt. A Könyvtár szakdolgozati repozitóriuma is a segítségedre lehet, ahol rengeteg szakdolgozati témát, publikációt, TDK-t találhatsz. A kezdet nehéznek tűnhet, azonban a keresgélés, olvasgatás során egyre jobban belelendülsz a folyamatba, ami elvezet a hozzád leginkább illő téma kiválasztásához.

Arra azonban figyelj, hogy a kutatásod ne legyen ugyanaz, mint ami korábban már megjelent, tedd hozzá a saját gondolataid is. Vagyis inspirációnak tökéletesek a korábbi témák, de teljesen nem veheted át ezeket.

 A szakdogozatíráshoz és a témaválasztáshoz egyaránt segítséget kaphatsz a Corvinus Könyvtár konzultációs alkalmain. A részleteket a honlapon találod.

Legyen szenvedélyed a téma - Hasznos tippek a szakdolgozati témaválasztáshoz Tovább
Túlélőcsomag gólyáknak - Minden, amire a corvinusos tanévkezdéshez szükséged van

Túlélőcsomag gólyáknak - Minden, amire a corvinusos tanévkezdéshez szükséged van

reg_het_tundi-13_jpg.jpgAz elmúlt hetekben sok tartalommal segítettük a kiigazodást az egyetemen. Összefoglaljuk az összes gólyáknak szóló cikkünket, hogy egyben lássátok a legfontosabb tudnivalókat.
Írta és fényképezte: Taxner Tünde

Milyen szabályok vonatkoznak az őszi félévre?

infok.jpg

Készítette: Selmeczi Ádám, Közgazdász

A részletekről az egyetem honlapján lehet tovább tájékozódni. 

 

Hogyan épül fel a tanév?

A 2021-2022-es tanévtől az oktatási hetek száma 13-ra emelkedik, a vizsgaidőszak pedig egy héttel rövidebb lesz. A változás hátteréről Dr Habis Helgával, a Corvinus mesterképzésekért felelős dékánjával beszélgettünk.

Az idei tanév a projekthéttel indult, amiről ebben a cikkben írtunk.

 reg_het_tundi-64_jpg.jpg

Ki az a CUSMAN? - Legfontosabb tudnivalók a Corvinus informatikai rendszereiről

“Az egyetemi hallgatók számára elengedhetetlen néhány alkalmazás és weboldal használata. Bemutatjuk a legfontosabb eszközöket, melyeket gólyaként használnod kell.”

Elveszettnek érzed magad? - Online tanulmányi ügyintézés

“Most kerültél be az egyetemre, és diákigazolványra van szükséged. Hogyan tovább? Ha segítség kell egy tanulmányi ügyben, legyen szó akár Erasmusról, specializációválasztásról, ösztöndíjakról, gyakran az okozza a legnagyobb gondot, hogy nem tudjuk, kihez forduljunk a problémánkkal.” 

Ha szeretnéd megtudni, melyik oldalakat érdemes követned ahhoz, hogy folyamatosan naprakész legyél, és szívesen letöltenéd magadnak az idei tanév időbeosztását, kövesd be a Facebook-oldalunkat!

Kötelező tesi vagy profi csapatsport? - Sportolási lehetőségek

“Ahhoz, hogy felvegyenek egy diákköri sportcsapatba, elegendő a sportág iránti szeretet és lelkesedés. A versenycsapatokban azonban szükséges releváns tapasztalattal rendelkezni, illetve a kiválasztó edzéseken is kiemelkedő teljesítményt kell nyújtani. Az előírt kritériumoktól függetlenül minden hallgatót arra buzdítunk, hogy próbálja ki magát akár több sportágban, jelentkezzen csapatokba, és induljon versenyeken, illetve vegyen részt egyéb sportrendezvényeken.”

sport.jpg

készítette: Erdős Bianka, Közgazdász

A tanórákon túl - Hallgatói élet a Corvinuson

Szakkollégiumok

“A közösségi pillér leginkább abban különbözik egy diákszervezettől, hogy a legtöbb szakkollégium bentlakási lehetőséget biztosít. A corvinusos szakkoliknak vagy saját épületük van – mint a Heller Farkaslakja vagy a SZISZ felújított épülete a Gellért-hegyen –, vagy valamelyik egyetemi kollégiumi épületben kaptak helyet.”

Mit jelent a kötvál? - Gólyaszótár a legfontosabb egyetemi kifejezésekkel

kollokvium: Más néven vizsga, vagyis számonkérés a vizsgaidőszakban.
Korvó: A Budapesti Corvinus Egyetem rövidített, szleng megnevezése, amely az utóbbi időkben széles körben elterjedt a hallgatók körében.
diákszervezet: Nagyon sok diákszervezet található a Corvinuson, érdeklődési körtől és szakterülettől függően negyvennél is több szervezet közül válogathattok. Közös bennük, hogy mindegyiket hallgatók alapították és működtetik.”

Kínai nyári egyetem, olasz részképzés, amerikai hétköznapok? - Nemzetközi lehetőségek 

“Az úticél kiválasztása során több szempontot is érdemes figyelembe venned: melyik az az ország vagy régió, ahol szívesen élnél, a szakmai fejlődésed melyik külföldi egyetemen szeretnéd megvalósítani, hosszabb vagy rövidebb szemesztert töltenél-e külföldön, és milyen pénzügyi korlátaid vannak.”

Tényleg volt kocsma a Corvinuson? - Az épületek története

“Fun fact: miután az épület vámházként üzemelt, rengeteg áru érkezett ide és szállítottak el innen. Voltak az épületben vasúti sínek, sőt, a pincébe zsilippel zárható alagutak vezettek a Dunából!”

Hogyan éli túl ennyi növény az aulában? - A zöld fal titkai

“A második zöldfal még nyitottabbá és természetközelibbé tette az egyetem auláját. Ha valaki belép, a szeme rögtön a két óriási, élő szőnyegre téved, amik bástyaként állnak a terem két végében. A zöldfalak működése rafinált és titokzatos. Nekünk sikerült pár titkot felfedni, miközben Flór Miklóssal, a projekt kivitelezőjével beszélgettünk.” 

“Azt a nagy kék könyvet keresem” - Mit kínál idén a Corvinus könyvtára?

“„Ez egy nagyon kellemes környezet, amit szeretnek a hallgatók, de az öt szoba kevésnek bizonyul” – mondja Sági Ildikó. Ezért idén szeptembertől a Gazdálkodástudományi Olvasótermet, vagyis a második emeletet egy közös tanulási térnek tekintik. Folyamatban van egy paravános, blokkokkal elhatárolt terület kialakítása. Hamarosan úgy fogják átalakítani a bútorzatot, hogy kiscsoportokban is lehessen tanulni.”

Milyen a gólyaév a Corvinuson? - Újságírónk személyes élményei

“A beiratkozás a Corvinusra nekem a nagybetűs Élet kezdetét is jelentette. Augusztus végén újdonsült lakótársaimmal ültem a belvárosi albérletünk közepén. A káosz hatalmas volt: mindenféle holmit hagytunk szerteszét a lakás különböző pontjain; az utcáról beszűrődött a nagyvárosi élethez hozzátartozó zaj, és hamar realizáltuk, hogy bizony, ha mi nem főzünk, akkor senki nem rakja majd elénk a vacsorát, mint ahogy az a családi kuckóban annyira megszokott volt.”

Stresszkezelés, tanulás, önállóság - Ezt tanácsolják a Hallgatói Támogatás szakemberei

“Sokan itt szembesülnek először a tanulás szükségességével: nem lehet tovább csak az órán megszerzett ismeretekkel “elevickélni”. Sokaknak érdemes az eddigiektől eltérő módon tanulni, mondják a Hallgatói Támogatás munkatársai. ‘Az egyetemen általánosságban véve a perfekcionizmus helyett a logikai összefüggések ismeretére kell a legnagyobb hangsúlyt helyezni. Ha túl alaposak vagyunk, és minden tantárgyat tökéletesen szeretnénk teljesíteni, az tanulási problémák sorához vezet.’”

 

Túlélőcsomag gólyáknak - Minden, amire a corvinusos tanévkezdéshez szükséged van Tovább
Elveszett gólyáknak: online platform segíti a tanulmányi ügyintézést a Corvinuson

Elveszett gólyáknak: online platform segíti a tanulmányi ügyintézést a Corvinuson

b_b_43_1_1.jpg

Ha a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérdéseidre azonnal és online szeretnél választ kapni, a leghatékonyabb eszköz corvinusos hallgatóként az Intézd Online felület. Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.

2021.08.26 Írta: Taxner Tünde. Borítókép: Burkus Brigitta, Közgazdász

Most kerültél be az egyetemre, és diákigazolványra van szükséged. Hogyan tovább? Ha segítség kell egy tanulmányi ügyben, legyen szó akár Erasmusról, specializációválasztásról, ösztöndíjakról, gyakran az okozza a legnagyobb gondot, hogy nem tudjuk, kihez forduljunk a problémánkkal. 

A koronavírus-járvány miatt gyökerestül megváltozott a hallgatók és az egyetemi dolgozók élete. Egyik pillanatról a másikra kellett átállni távoktatásra vagy távmunkára, és ezzel párhuzamosan a hallgatói ügyek intézését is online kellett megvalósítani, ekkor vezették be az Intézd Online platformot. A pozitív hallgatói visszajelzések azóta rámutattak, hogy a személyes ügyintézés lehetőségének visszatérése ellenére az online ügyintézés előnyeit továbbra is érdemes biztosítani. 

Hogyan működik?

A felület használata egyszerű: minden képzésnek más linken keresztül érhető el a szolgáltatás, amit a stud-os, egyetemi e-maillel belépve tudsz használni. A számodra megfelelő platformot az egyetem honlapjáról tudod elérni: a “Hallgatóknak” fülön ki kell választani a “Hallgatói tanulmányi ügyek” menüpontot.  

Attól függően, hogy milyen képzésre jársz, ezeken a linkeken éred el a felületet: 
Magyar nyelvű képzésre járó alap- és mesterszakos hallgatók: itt 
Angol nyelvű képzésre járó alap- és mesterszakos hallgatók: itt  
Levelező és esti munkarendű képzésekre járó hallgatók: itt

A felugró három lehetőség közül a számodra releváns linkre kattints, ami egy kérdőívhez visz. Itt különböző hallgatói problémák vannak felsorolva, ezek közül kell kiválasztani a számodra megfelelőt. Ezután a kiválasztott témakörben különböző részletesebb alproblémák jelennek meg. Ha ott is kiválasztottad a számodra megfelelőt, akkor a következő oldalon már látható is a probléma megoldása.

o_zs_0046.jpg

Kép: Örsi Zsanett, Közgazdász

Például, ha diákigazolvány-matricát szeretnél átvenni, akkor kiválasztod a “Diákigazolvány” pontot, majd következőnek az “Érvényesítő matrica átvétele” nevű gombra kattintasz. Ez kihozza a linket, amin keresztül időpontot tudsz foglalni. Ha esetleg nem találod meg a megoldást a problémára, megkeresheted a Hallgatói Szolgáltatások munkatársait. Amikor a kérdőív az ismertető végén megkérdezi, hogy van-e további kérdésed, jelöld be, hogy „Igen, van!”. Foglald össze pár mondatban a kérdésedet, és klikkelj a „Küldés” gombra. A munkatársak a beküldést követően felveszik veled a kapcsolatot. 

A Corvinus Egyetem célul tűzte ki, hogy a hallgatók tanulmányi ügyintézéséhez modern, 21. századi körülményeket biztosít. Ezért a Megújulási Program részeként létrejött az új Hallgatói Iroda és Hallgatói Közösségi Tér is, ami kényelmes környezetet biztosít azon hallgatók számára, akik személyesen szeretnék intézni tanulmányi ügyeiket, vagy nyugodt és igényes co-working helyet keresnek az egyetemen. Tudj meg róla többet cikkünkből

Legyen szó akár offline, akár online ügyintézésről, a lényeg ugyanaz: minél hatékonyabban megoldani a problémákat. Ezért érdemes tájékozódnod a Hallgatói Szolgáltatások fejlesztéseiről és újdonságairól, melyekről naprakész információkat találsz a Corvinus honlapján.

Elveszett gólyáknak: online platform segíti a tanulmányi ügyintézést a Corvinuson Tovább
Inspiráló közösség és életreszóló barátságok az egyetem mellett – Erről szól egy szakkollégium

Inspiráló közösség és életreszóló barátságok az egyetem mellett – Erről szól egy szakkollégium

dsc05211-min.jpg

A Corvinus az aktív hallgatói életről híres, a pezsgés központjait pedig a diákszervezetek mellett a szakkollégiumok adják. Mik azok a szakkollégiumok, és mi köti össze őket? Mit jelent szakkollégistának lenni? Hogyan találd meg a neked való szakkolit?

2021. 06. 17. Írta: Engelbrecht Azurea, borítókép: Szajki Bálint

A három pillér

Miben különbözik egy szakkollégium egy diákszervezettől? A válasz a szakkollégiumok három pillérében rejlik: szakmaiság, közösség és társadalmi felelősségvállalás.

Minden szakkollégium egy-egy tudományterület köré csoportosítja szakmai tevékenységét: ez egyrészt szakmai programokból, beszélgetésekből, előadásokból, vitaklubokból, konferenciákból, kirándulásokból, másrészt egy kurzusrendszerből áll. 

A kurzusrendszer különbözteti meg szakmailag a szakkollégiumokat a diákszervezetektől, ugyanis így a tagok mélyebb tudást sajátíthatnak el, egyes szakkolikban akár különböző szakirányok elvégzésére is van lehetőség. 

A kisebb létszámú és a gyakorlatra fókuszáló órák jól kiegészítik az egyetemi tananyagot, de a tagok akár teljesen már irányba is kalandozhatnak. Szakkollégistaként ezt én is tapasztalom: noha a GYDSZ a nemzetközi politikára fókuszál, a nemzetközi tanulmányokat hallgatók mellett a tagság részét képezik többek között nemzetközi gazdálkodás szakon tanulók, joghallgatók, marketingesek, kommunikáció szakosok, és még történelem-földrajz tanárszakos társunk is van.

A közösségi pillér leginkább abban különbözik egy diákszervezettől, hogy a legtöbb szakkollégium bentlakási lehetőséget biztosít. A corvinusos szakkoliknak vagy saját épületük van – mint a Heller Farkaslakja vagy a SZISZ felújított épülete a Gellért-hegyen –, vagy valamelyik egyetemi kollégiumi épületben kaptak helyet. 

A beköltözés nem kötelező, hiszen a táborok, az irodai pihengetések és a közösségi programok is jó csapatépítők, azonban sokszor akár a kollégium konyhájában alakulnak ki különleges eszmecserék és spontán vitaklubok. A társadalmi felelősségvállalás szakkollégiumonként eltérő formában és módszerekkel jelenik meg. Jelenthet bármit egy óvoda segítésétől kezdve pályaválasztási tanácsadáson át civil szervezetekkel való együttműködésig.

dsc01735-min.jpg

Kép: Szajki Bálint

Kapcsolati háló

Szakkolisnak lenni nemcsak a szakmai fejlődést jelenti, hanem egy új közösséget is. Barátokat szerezni az egyetemen gyakran jóval nehezebb, mint középiskolában, és erre a szakkollégium megoldást kínál: a hasonló érdeklődésű emberek életre szóló barátságokat köthetnek, hiszen a közös élmények, az esetleges együttlakás és egymás szakmai támogatása mind megalapozzák a tagok között kialakuló kötelékeket. 

A legtöbb szakkolis szerint a tagok között mindig akad valaki, aki szívesen segít vizsgára készülni, meghallgat és támogat, késő este az élet nagy kérdéseiről vitázik, vagy akár csak EB-meccset néz veled.

A szakkollégiumot az aktuális tagság mellett az alumnihálózat is támogatja. A régi tagok eltérő mértékben és formában ugyan, de mindenhol jelen vannak: kuratóriumi tagként a vezetőséget segítik, órát tartanak a szakterületükről, vagy konferencia- és munkalehetőségeket továbbítanak a tagságnak, hiszen ők tudják a legjobban, hogy a belsős képzések milyen készségeket és tudást biztosítanak.

A belsős kapcsolatokon kívül a tágabb szakkollégiumi közeg is befogadja az új tagokat. A Szakkollégiumi Mozgalom fogja össze a magyarországi szakkollégiumokat, és rendszeresen tartanak gyűlést – az Interkollt –, amire minden szakkoli meghívást kap. A mozgalom a legkülönbözőbb embereket hozza össze, és így a tagok lehetőséget kapnak, hogy más szakokról, egyetemekről és tudományterületről érkezőkkel barátkozzanak, beszélgessenek, és kapcsolati hálót építsenek. A mozgalomnak minden nyáron közös tábora van, amely egy társadalmi téma köré épül, idén például az innováció és a jövő technológiája lesz a központi téma.

A corvinusos szakkollégiumok között különösen szoros a kapocs, hiszen mind gazdasági és társadalomtudományi vonalon mozognak. A közös kitelepülések mellett a tagságok között megosztott programok és kurzusok is akadnak, egyre több szálon fut az együttműködés.

38732733_10155468068256922_2555679521655226368_o.jpg

Kép: Gyurkó Eszter

Támogató közösség

A szakkolikban a szakmai támogatás nem merül ki a kurzusokban és a vizsgaidőszaki bajtárstalálásban. Ha TDK-t írnál, akkor is találhatsz partnert, felsőbbéves segítőt vagy akár teljes kurzusokat, amelyek segítenek a felkészítésben. Sok helyen – mint például a GYDSZ-ben és a SZISZ-ben – beépült a szervezetbe egy szakmai előrehaladást segítő mechanizmus, ahol mentorálással vagy másfajta szakmai tanácsadással segítik a tagság karrierépítését és tanulmányi terveit, akár külföldön is.

A külföldi félév és a szakkollégiumi tagság ugyanis nem zárják ki egymást: 

Az Erasmus remek tapasztalatszerzési lehetőség, és a szervezetek gyakran bátorítják a tagságot a kiutazásra. 

A módszerek különböznek, de a szakkolik egyre inkább fontosnak tartják a külföldi lehetőségeket: ilyen kezdeményezések az idegennyelvű kurzusok és programok, a nyelvoktatás, a külföldi szervezetekkel való kapcsolattartás és közös programok, a szakmai kirándulások és a tapasztalatok megosztása, akár Erasmusról, akár külföldi mesterszakokról. Az EVK például középpontba helyezte a nemzetközi nyitást, de a GYDSZ-ben is egyre több az erre fókuszáló tevékenység.

A szakmaiság mellett a soft skillek fejlesztése is cél.

Mivel a szakkollégiumok egyik alapelve az önszerveződés, a szervezet működtetését is a tagok látják el: az elnök, a csapatvezetők, és a különböző operatív feladatok ellátói is a tagságból kerülnek ki, általában választás útján. 

Ebben minden szakkollégium különbözik: van, ahol nincs is elnöki pozíció, a szervezeti egységek száma különböző, és máshogy vannak elosztva a feladatok.  A terminológia is más: teamek, szekciók, csapatok, tanácsok adják a szervezet alapjait. A közös bennük az, hogy tagként nemcsak az adott tudományágban haladhatsz előre, hanem a szervezet működtetése közben gyakorlati tudást is szerzel, például a kommunikáció vagy az érveléstechnika területén.

a_corvinusos_szakkollegiumok.jpg

Előny a sokszínűségben

A szakkollégiumok noha összetartó közösségek, ez nem jelenti azt, hogy a tagok mindenben egyetértenek. Bár a szakmai érdeklődésük egyezik, gyakran nemcsak más szakokról, hanem más egyetemekről is érkeznek tagok – ez pedig nagyon  tágítja a nézőpontjukat. 

A más rendszerekben tanulók itt összeülhetnek, ütköztethetik álláspontjukat és megoszthatják tapasztalataikat. A SZISZ-ben például akad pénzügy-számviteles, politológus hallgató a Corvinusról és orvostanhallgató is: a szakkollégium olyan társaságot alakít ki, amely egyéb esetben kis eséllyel jöhetett volna létre. Természetesen a beszélgetéseik is tükrözik, hogy mind mást és másképp tanulnak, legyen szó külpolitikáról vagy a közösségi média filozófiai megközelítéséről. 

A szakkolikra jellemző a nyitottság és az elfogadás, ami kritikai gondolkodással párosul, hiszen a sok ütköző vélemény között csak így lehet békés utat találni – ez  a szakmaiság és a társadalmi érzékenység szempontjából is előnyös, valamint felkészít a „való életre”.

Hogyan csatlakozzak, hogyan találjam meg az igazit?

A corvinusos szakkollégiumok tavasszal tartják a felvételijüket, erről a közösségi média oldalaikon és a honlapjaikon tájékozódhattok. Találkozhattok velük standoláskor az egyetem aulájában és a gólyatáborokban is, valamint évente több infóestet tartanak és közös infóestet is rendeznek, hogy segítsenek megtalálni a legmegfelelőbb döntést.

Ismerjetek meg cikkeinkből pár corvinusos szakkollégiumot:

Inspiráló közösség és életreszóló barátságok az egyetem mellett – Erről szól egy szakkollégium Tovább
“Egyedül nem lehet mindent elérni” – szakmaiság és közösség a Heller Farkas Szakkollégiumban

“Egyedül nem lehet mindent elérni” – szakmaiság és közösség a Heller Farkas Szakkollégiumban

heller_csoportkep.jpg

A Heller Farkas Szakkollégium lehetőséget biztosít a pénzügyi érdeklődésű hallgatóknak a szakmai fejlődésre, ráadásul egy összetartó közösséget is kínál. A szervezetről Kovács Boglárka elnökkel és Biroga Bence szakmai vezetővel beszélgettünk.

2021.04.15. Írta: Kovács Anna, képek: Heller Farkas Szakkollégium

Az 1996-ben alapított Heller Farkas Szakkollégiumban együtt van jelen a szakmaiság, közösség és társadalmi érzékenység. A tagok támogatják egymást, és a tagság egy része együtt lakik a ’Farkaslakban’, emiatt leginkább itt zajlik a közösségi élet, számos lehetőség van egy összetartó közösség kialakítására.

„Jól felállított szervezeti keretrendszerrel rendelkezünk, emellett pedig együtt lakunk, tehát nem csak a szervezeti feladatainkban érintkezünk. Együtt éljük meg az egyetemi éveink mindennapjait” – emeli ki a kollégium szakmai vezetője, Biroga Bence.

Szakmaiság

„Alapvetően pénzügyi fókuszú a szervezet, de jelen vannak társadalomtudományi vagy üzleti érdeklődésű hallgatók is. A tagság igényei alapján szervezzük a kurzusokat, az a lényeg, hogy nyitottak legyenek a tagok, és akár új érdeklődési kört fedezzenek fel” – mondja Kovács Boglárka, a szakkollégium elnöke.

A korábbi években a kurzusokon szó esett többek között befektetési modellekről, fiskális és monetáris politikáról, adatbányászatról, kockázati tőkéről és műkincskereskedelemről, de programozó képzések is rendszeresen indulnak. Az újonnan felvett évfolyam számára kötelező az alapozó kurzus elvégzése, de a többi óra tekintetében a kínálat félévről félévre változik a tagok igényeinek megfelelően. Egyéb szakmai alkalmakat, például konferenciákat is szerveznek a kollégium hallgatói, továbbá gyakran a szeniorok biztosítanak ígéretes lehetőségeket az aktív tagok számára.

heller_eloadas.jpg

„A szakmai kurzusok aktivitást igényelnek. Ezen túlmenően a szakmai követelményeink közé tartozik többek között a nyelvvizsgakritérium, valamint tagjaink TDK-dolgozatot is írnak” – mondja Bence.

Jelentős szakmai események a szakkollégium életében a saját szervezésű őszi Heller Farkas szakmai hét és a tavaszi konferencia.

Szerintem a műhelybeszélgetések a szakmai pillérünk ékkövei. Ahhoz, hogy interdiszciplináris élményt nyújtsunk tagjainknak és bővítsük a látókörünket, műhelybeszélgetéseinkre a tudományok, az élet és a művészet minden területről érkeznek vendégeink.

– mondja Bence.

„Szakmai, akadémiai fejlődésen túl a szervezetben fokozatosan egyre nagyobb felelősséget lehet vállalni. Hamar vezetői szintre lehet jutni, így a vezetői készségeket is lehet fejleszteni. Autonóm módon működünk, nincsen állandó külső segítség, ám az alumni tagokra valamilyen szinten támaszkodhatunk. Így a problémamegoldó, szervezési és vezetési képességeink nagyon sokat fejlődnek” – mondja Boglárka.

A működéshez szükséges erőforrásokról a kollégisták gondoskodnak, a ‘Tőke team’ szervezeti egység foglalkozik pályázatokkal és szervezeti kapcsolatokkal. Emellett a társadalmi felelősségvállalás jegyében a szakkollégiumi tagok leginkább oktatási tevékenységekben vesznek részt, középiskolai és egyetemi szinten is, illetve mentorprogramot működtetnek.

A karrierutakat tekintve a legtöb tag mesterszakot végez, és pénzügyi, gazdasági területen helyezkedik el: bankokban, tanácsadóként, vállalkozóként vagy akadémiai szektorban is dolgoznak az alumni tagok.

heller_iroda.jpgKözösség

„Egyedül nem lehet mindent elérni, és a Heller nekem egy inspiráló társaságot adott.”  – Biroga Bence

„A támogató közeg adta nekem a legtöbbet, szoros barátságok kötődnek, és a későbbiekben is számíthatunk egymásra.”  – Kovács Boglárka

Boglárka és Bence hangsúlyozzák a közösség kiemelkedő szerepét a szervezetben. A Corvinus Egyetem elsőéves hallgatói jelentkezhetnek a szakkollégiumba. „Úgy tudunk összetartó közösséget kovácsolni, ha évente csak egy évfolyamot indítunk el” - mondja Boglárka. A taglétszám 50 fő körül van, így sokkal szorosabb kapcsolatok tudnak kialakulni a tagok között.

„Amikor fevesszük az új tagokat, nagyon odafigyelünk az integrációjukra. Először egy összerázó, majd egy nyári táborban vesznek részt. Továbbá minden elsős kap egy mentort, aki megismerteti a szervezettel és a közösségi életbe is bekapcsolja az új Hellerest. A Farkaslakban egy külön csapat foglalkozik a programok, kirándulások szervezésével, de spontán is szokott kialakulni éjszakába nyúló társasest” – teszi hozzá az elnök.

„Együtt járunk kurzusokra, az egyetemi vizsgákra is közösen tanulunk. Kialakulnak olyan spontán beszélgetések is, melyek hozzátesznek a szakmaisághoz – a szakmaiság és a közösség teljesen áthatja egymást” – mondja a szakmai vezető.

heller_szervezetifelepites.jpg

A szakkollégiumi közösségben fontos a szervezeti aktivitás, így a Heller-tagságnak elengedhetetlen eleme a közgyűléseken és táborokban való részvétel. A tagság előnyei közé tartozik, hogy a Helleres hallgatóknak megnyílik a lehetőség, hogy más corvinusos szakkollégiumok előadásain, kurzusain is részt vegyenek.

Bence szerint érdemes előzetesen tájékozódni, hogy az érdeklődő megtalálja a számára minden tekintetben legmegfelelőbb kollégiumot: „Fontos, hogy a jelentkező úgy érezze, szívesen tartozna a közösséghez, és szeretne élni a szakmai lehetőségekkel.”

Ismerd meg a Hellert közelebbről!

A Hellert több rendezvényen, például a kimondottan elsősöknek szervezett Heller Pénzügyi Képzésen lehet jobban megismerni. Az előadások normál körülmények között az egyetemen zajlanak, de a szemináriumokat a Farkaslakban tartják. Az elsősöknek idén online bevonó tábort szerveznek, ahol a közösségről is többet megtudhatnak.

„A Heller Farkas Szakkollégium szakmailag nyitott embereket keres, akik szeretnének fejlődni, szorgalmasan dolgozni, többet kihozni az egyetemi évekből. Mindezt egy felejthetetlen élmény keretében, hiszen nálunk a szakmaiság és közösség elválaszthatatlan” – hangsúlyozza Bence.

A tagok nagyrészt a Pénzügy és számvitel szakról vagy egyéb korábban G- és K-karos szakokról érkeznek. A felvételi áprilisban zajlik, írásbeli és szóbeli fordulóból áll. Az érdeklődöknek már most érdemes részt venni a szakkollégium programjain, amiről a Heller közösségi oldalain és weboldalán tudnak tájékozódni.

“Egyedül nem lehet mindent elérni” – szakmaiság és közösség a Heller Farkas Szakkollégiumban Tovább
süti beállítások módosítása