Közgazdász Online


Leköszönő rektor, elnöki beszámoló és módosított Hallgatói Követelményrendszer a Szenátus júniusi ülésén

Leköszönő rektor, elnöki beszámoló és módosított Hallgatói Követelményrendszer a Szenátus júniusi ülésén

b_v_173_1.jpg

Több ponton módosította a Hallgatói Követelményrendszert, valamint véleményezte a Szervezeti és Működési Rend módosítását a Corvinus Szenátusa. Dr. Lánczi András rektortól Hernádi Zsolt köszönt el, az Intézményfejlesztési Terv megvalósulásának előrehaladásáról Dr. Anthony Radev számolt be. Az ülés végén Barta Márton ismertette a Corvinus tehetséggondozási programjának koncepcióját és beszámolt a Ménesi Campus felújítását támogató Belső Világ projektről is.

2021.06.29. Írta: Szabó Judit, Kovács Máté. Borítókép: Bera Viktor, Közgazdász

A júniusi szenátusi ülés nemcsak a tanév utolsó tanácskozása volt, hanem Dr. Lánczi András utolsó szenátusi ülése is rektorként. “Az összes feszültséggel együtt előreléptünk. Ez azt jelenti számomra, hogy a saját döntéseink alapján fejlődünk, néhány év múlva pedig mások számára is világossá válik, mit miért tettünk” - mondta a Corvinus leköszönő rektora.

Az ülésen rendhagyó módon Hernádi Zsolt, a Corvinust fenntartó Alapítvány Kuratóriumának elnöke is részt vett. A modellváltásról azt mondta, „első fecskének lenni nehéz dolog, kitaposni az utat pedig nemcsak nehéz, hanem nagy felelősség is”. Szerinte ebben Lánczi Andrásnak elévülhetetlen érdemei vannak. 

“Rektorként olyan akadémiai fejlesztési ügyeket támogatott, amelyek az egyetem évszázados eszméjének megfelelő irányba vitték a Corvinus Egyetemet és szélesebbre tárták az ablakot nagyvilágra, például a doktori képzés szervezeti és tartalmi kereteinek megújításával vagy a Corvinus Institute for Advanced Studies megalapításával” - mondta Hernádi Zsolt.

A Szenátus és a Kuratórium már korábban elfogadta Dr. Takáts Előd rektori pályázatát, június 24-én pedig a kinevezése is hivatalossá vált. Dr. Takáts Előd augusztus 1-jével veszi kezdi majd meg munkáját az Egyetem rektoraként. A Kuratórium elnöke elmondta, hogy az új rektor nemzetközi környezetből érkezik, valamint piaci és akadémiai oldalon egyaránt kiemelkedő kutatási és oktatási tevékenységet végzett. Személye a nemzetközi versenyben is fontos lehet Hernádi Zsolt szerint.

„Néznek minket határon innen és határon túl, nézik azt, hogy sikerül-e olyan egyetemmé válnunk, amely a társadalmi elitet képzi. Nemcsak a régióban, hanem nemzetközi szinten is számottevő eredményeket szeretnénk felmutatni, hogy itthon tartsuk a jövő társadalmának vezető értelmiségét” – mondta Hernádi Zsolt az ülésen.

A Hallgatói Önkormányzat elnökségében is változás történt. Lánczi András megköszönte Menyhért Kristóf leköszönő HÖK-elnök eddigi munkáját, szerinte gyümölcsöző kapcsolat alakult ki az egyetemi vezetés és a HÖK között. A küldöttgyűlés Molnár Dorinát választotta elnöknek, az alelnökök pedig Beck Viola és Hodászi Réka lesznek.

t_t_0022.JPG

Kép: Taxner Tünde, Közgazdász

Az Intézményfejlesztési Terv megvalósulásának előrehaladásáról számolt be a Corvinus elnöke

Anthony Radev szerint a legfontosabb kérdés az: „mi lesz a diákjainkkal?” A Corvinus elnöke azt szeretné elérni, hogy az itt végzett diákok nyolcvan százalékos eséllyel kerüljenek be a felső egy százalékba, a felső tízezernek pedig legalább fele corvinusos legyen.

„A Corvinus diploma értéke 110 millió forint, azaz 300 ezer euró. 2030-ra szeretnénk a diplomaértéket a duplájára emelni, ez lesz az a hatás, ami a kulcseleme a megújulásnak” – mondta Anthony Radev.

Fejlesztendő területként említette a külső finanszírozások megerősítését és a nemzetközi toborzást. Szerinte mindkét terület elmaradása a járványhelyzettel függ össze, és remélhetőleg rövid időn belül felpörgethetik majd ezeket.

Kritikaként többen felvetették, hogy szerintük az elnöki beszámoló nem egyenlő az IFT előrehaladási beszámolójával. Barta Márton stratégiai vezető szerint viszont az elnöki beszámoló és a jelentés összetartozik. „Az elnök feladata a stratégia megvalósításának irányítása. Az elnök tevékenységéből leginkább azok tartoznak a Szenátus hatáskörébe, melyek az IFT-re vonatkoznak, így az elnök beszámolási kötelezettségének is ez áll fókuszában” – mondta Barta Márton. „Ez egy tudatos döntés, amit az egyetem vezetése is támogatott.”

Véleményezte a Szenátus a Szervezeti és Működési Rend módosítását, a tervek szerint létrejön az Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ

A Szenátus pozitívan véleményezte a javaslatot, amelynek keretében az Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ önálló szervezeti egységként működne tovább az oktatási rektorhelyettes szakmai irányítása alatt. Barta Márton szerint a Corvinus az ESG standardoknak (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education) megfelelő minőségfejlesztési stratégia és működésmód kialakítására törekszik.

Megszűnik továbbá az MNB Intézet, mint önálló szervezeti egység, a digitális fejlesztések koordinációja pedig a Hallgatói Szolgáltatások szervezeti egység feladatkörébe kerül.

Több ponton változott a Hallgatói Követelményrendszer (HKR)

A Hallgatói Követelményrendszert évente módosítja a Szenátus az új gyakorlat szerint, az előző év összes felmerült módosítását egyben fogadják el. Pontosították például a Felvételi szabályzatot, melyet az Oktatási Bizottság mellett a Szenátus is elfogadott.

Fontosabb változások a Felvételi Szabályzatban:

 

  • törekednek az elektronikus ügyintézésre (elektronikus jegyzőkönyvek, felvételi határozatok elektronikus úton történő közlése)
  • pontosították az alap- és mesterképzésre jelentkező külföldi állampolgárok intézményi felvételi követelményeit
  • alap és mesterképzésre történő jelentkezésnél megszüntetik a nyelvi szintfelmérőt, helyette nyelvvizsga-követelményt határoznak meg
  • mesterképzésre jelentkező hallgató minimum jó (4) minősítésű oklevéllel nyerhet felvételt, amennyiben az akkreditált oklevél alapján kéri felvételét
  • rugalmasabbá tették az előzetes kreditelismerés szerinti hiányzó kreditek megszerzésének szabályait
  • rögzítették a proktorált vizsgák szabályait
  • több részből álló felvételi vizsga esetén csak akkor hívja be az egyetem a második részre a jelentkezőt, ha az első részen legalább 50 százalékos eredményt ért el
  • pontosították a duális képzésre, részismereti képzésre, részképzésre, előkészítő képzésre, szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés szabályait
  • speciális felvételi szabályokat határoztak meg az informatikai képzési területre

Új Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot fogadott el a Szenátus, a módosításokat leginkább a távolléti oktatás tapasztalatai és a megújuló szakok követelményrendszere indokolják Dr. Szabó Lajos oktatási rektorhelyettes szerint.

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) legfontosabb változásai:

- megteremtették az online beiratkozás és hallgatókkal kapcsolatos döntéshozatal feltételeit

- összehangolták a specializáció választást, váltást, és képzésváltást

- pontosabban szabályozzák a foglalkozásokról való távolmaradást

- átdolgozták a szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezéseket

- pontosabban meghatározták az online vizsga szabályait

- bekerült a szigorlatokra és komplex vizsgákra vonatkozó szabályozás

- új szakdolgozat típusokat határoztak meg

- eltörölték a szakdolgozatok határidőn túli benyújtását

- a TDK dolgozat szakdolgozatként való befogadásának szabályait pontosították

- pontosították a záróvizsgák szabályait

- pontosabban szabályozzák a kedvezményes tanulmányi rendet és méltányosságot, nagyobb hatáskört kapott a szakfelelős

Az Oktatási Bizottság TVSZ-ről szóló ülésén tartózkodott a Hallgatói Önkormányzat. A szenátusi ülést megelőzően a HÖK kezdeményezéseit egyeztette az egyetem vezetésével, és a már egyeztetett álláspontot építették be a TVSZ-be, így a HÖK egyetértett az új TVSZ szövegével. A Doktorandusz Önkormányzat (DÖK) képviseletében Farkas Jácint példaértékűnek nevezte az egyeztetési mechanizmust.

A Corvinus Ösztöndíj feltételeit is pontosították az ülésen. Képzésváltás esetén nem kell a megkezdett szakon kapott ösztöndíjat visszafizetniük a hallgatóknak, ha azonos képzési szinten, a Corvinuson folytatják tanulmányaikat és az új képzésen a HTJSZ szerinti feltételekkel oklevelet szereznek. A HTJSZ ezen túl is több ponton módosult.

A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (HTJSZ) további fontos módosításai:

- a Corvinus Ösztöndíj csak aktív félévben vehető fel, de passziválás után nem veszik el a jogosultság, ha az egyéb feltételek teljesülnek,

- hat hétnél hosszabb külföldi szakmai gyakorlatnál az adott félév nem számít az átsorolásnál, hanem az előző félév eredményét duplázzák meg,

- a rendelkezésre álló ösztöndíjas helyek számát a beiratkozottak száma alapján határozzák meg, a maradványösszegről és az átlag-egyenlőség esetén történő eljárásról az Elnöki Testület dönt,

- az MNB ösztöndíjak megszűnnek,

- a szakmai gyakorlat ösztöndíjakat alkalmazás hiányában szüntetik meg,

- A díjakat (mint elismeréseket) és ösztöndíjakat elválasztották egymástól, előbbit már nem a HTJSZ tartalmazza, hanem külön díjként definiálják majd,

- a demonstrátori tevékenységet 2022-től tevékenység szerint szétbontva díjazzák, de a demonstrátori munkát továbbra is támogatni fogják,

- összehangolják a Corvinus Kiválósági és a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíjat. 

A Doktori Szabályzatban tartalmi változás nem történt, csupán áramvonalasabbá és hallgatóbarátabbá tették azt Michalkó Gábor, a Corvinus Doktori Iskolák vezetője szerint. A módosítást Farkas Jácint, a Doktorandusz Önkormányzat vezetője is támogatta, aki DÖK-elnökként utoljára vett részt Szenátusi ülésen. Formailag változott továbbá a Fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi esélyegyenlőségét biztosító szabályzat, a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat és Hallgatói Balesetmegelőzési Szabályzat, valamint a Hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott elsőfokú kérelmek és a jogorvoslati kérelmek elbírálásának rendje is.

Induló és megszűnő szakokat fogadott el a Szenátus

Több új szak indítását, valamint néhány szak megszüntetését is elfogadta a Szenátus, utóbbit az érdeklődés hiányával indokolta Dr. Szabó Lajos oktatási rektorhelyettes.

Elfogadott, induló szakok:

- Adatvezérelt ellátásilánc-menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak Budapest képzési helyen, magyar és angol nyelven, levelező munkarendben, a 2021/2022. tanév tavaszi félévétől,

- Bankmenedzser szakirányú továbbképzési szak Budapest képzési helyen, magyar és angol nyelven, levelező munkarendben, a 2021/2022. tanév tavaszi félévétől.

- Energiagazdálkodási szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak Budapest képzési helyen, angol nyelven, levelező munkarendben, a 2022/2023. tanév őszi félévétől,

- Energiagazdálkodási specialista szakirányú továbbképzési szak Budapest képzési helyen, angol nyelven, levelező munkarendben, a 2022/2023. tanév őszi félévétől,

Megszűnő szakok:

- Bankmenedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak (meghirdetés utolsó féléve: 2020/2021. tanév tavaszi félév),

- Bankmenedzsment szakreferens szakirányú továbbképzési szak (meghirdetés utolsó féléve: 2020/2021. tanév tavaszi félév).

Új tehetséggondozási program indul, 2021-ben pilot jelleggel

„Sok jó dolog történik az egyetemen tehetséggondozás címen, de nem áll össze rendszerré” – kezdte beszámolóját Barta Márton stratégiai vezető. 

A tehetséggondozás eddig sem állt távol az egyetemtől, a TDK és az autonóm hallgatói műhelyek, azaz a szakkollégiumok és a diákszervezetek voltak a fő terepei ennek. Barta Márton szerint ezek szakmai autonómiája kulcskérdés és mindenben támogatni kell a szervezeteket. Ehhez az ősz folyamán létrehoznának egy Tehetségtanácsot, ahol közösen lehetne gondolkodni a műhelyek és az egyetem közötti szinergiák erősítéséről.

b_b_45_4.jpg

Kép: Burkus Brigitta, Közgazdász

A Corvinus Academy of Curiosity fantázianevű program lesz a tehetséggondozás másik pillére, melyet szakmai kiválósági programként indítanának 2021-ben pilot jelleggel. A program két évig tart és leendő másodéves alapszakos, illetve első éves mesterszakos hallgatók jelentkezhetnek majd rá. Fontos lesz a tudatos kiválasztás, ahol az intellektuális kiválóság mellett a motiváltságot, a specifikus készségeket és az innovációs képességeket is figyelembe vennék. A program alapját negyedéves modulok képzik majd, melyek sávokba rendeződnek. A program nem klasszikus kurzusmunkából áll majd, és elsősorban angol nyelven hirdetik meg.

Barta Márton hangsúlyozta, hogy pilotról van szó, vagyis a modulokat az első év során is alakítják majd. Az első évben a tervek szerint például adattudományi, fenntarthatósági, közgazdaságtani, vállalkozásfejlesztési témában indulnának pilot modulok.

A programot Menyhért Kristóf, a Hallgatói Önkormányzat elnöke és Toronyai Gábor, a szakszervezet elnöke is támogatta. 

A Belső Világ Projekt támogatja a Ménesi Campus felújítását

A Belső Világ Projekt az Egyetemet fenntartó alapítvány szakmai és belsőépítészeti projektje, amelynek feladata a Ménesi Campus belső kialakításának tervezése. A projektről Barta Márton, a Corvinus stratégiai vezetője számolt be.

Az épület két szárnyból és egy összekötő épületrészből áll. Az utóbbi ad majd helyet az auditóriumnak és a büféknek, ahol a közösségi élet lesz fókuszban. A magasabb toronyban 4 kollégiumi szint lesz, a legfelső szinten pedig külföldi vendégoktatók szállása lesz professzori vendégszobákban. A harmadik épületrész ad majd helyet a kreatív kooperációt támogató oktatási tereknek. A felújítás a mostani elképzelések szerint 2023 első negyedévében érhet véget, vagyis a 2023-as őszi félévben már aktív szerepe lehet majd a corvinusos közösségi életben.

Az ülés végén Dr. Lánczi András az alkalmazotti politikáról is beszélt Dr. Toronyai Gábor kezdeményezésére. A Szakszervezet elnöke szerint több kolléga nyugdíjazásakor is méltatlanul járt el az Egyetem, a Corvinus rektora szerint ugyanakkor ez nem igaz. Mindenkivel személyesen egyeztettek, a döntést pedig kizárólag szakmai alapon, a legtöbb munkatárssal közös megegyezéssel hozták meg. Konkrét esetekben voltak vitás helyzetek, ezekről ugyanakkor adatvédelmi okokból nem beszélhetett a szenátusi ülésen. Hangsúlyozta, minden esetben szakmai érvekkel támasztották alá a döntésüket.

Leköszönő rektor, elnöki beszámoló és módosított Hallgatói Követelményrendszer a Szenátus júniusi ülésén Tovább
11 (még) alig ismert tehetség a Bajnokok Ligájából

11 (még) alig ismert tehetség a Bajnokok Ligájából

moukoko_getty_images.jpg

A 15 éves csodagyerektől a két méteres szenegáli óriásig számos olyan különleges játékos szerepel idén a Bajnokok Ligájában, akikről – egyelőre – kevés szó esik. Következzék közülük tizenegy, akik indokolatlanul alulértékeltek, vagy esetenként borzalmasan fiatalok, ám a jövőben a reflektorfénybe léphetnek.

2020.11.07. Írta: Rada Bálint, borítókép: Getty Images

Alfred Gomis

Poszt: kapus

Nemzetiség: szenegáli

Klub: Rennes

Életkor: 27 év

Ha Rennes és kapusposzt, akkor Edouard Mendy - a szenegáli hálóőr, aki nem hétköznapi története és Chelsea-be igazolása miatt a futballsajtó egyik meghatározó szereplője volt. Kevés szó esett ugyanakkor a pótlásáról, aki szintén az afrikai országból érkezik, szintén nem a legfiatalabb korosztály képviselője, ugyanakkor egyelőre kiválóan pótolja honfitársát. Gomis Olaszországban, a Torino akadémiáján nevelkedett, majd többször is kölcsönadták helyi másodosztályú kluboknak, míg végül 2017-ben az elsőosztályú SPAL-nak – itt végleg szerződtették, sőt, a 2018-as világbajnokságon is részt vehetett. A 2019-20-as csonka szezont már a francia Dijon kapujában töltötte, ahol a nyáron az Arsenalba igazoló izlandival, Rúnar Alex Rúnarssonnal harcolt a játékpercekért. Gomis tavaly 18 bajnokin volt kezdő, melyeken összesen 20 gólt kapott a liga egyik legrosszabbul védekező csapatában. Ennél sokatmondóbb, hogy a teljes francia bajnokságban Gomis védekezett a legjobban a beadások ellen, miközben kevesebb gólt kapott, mint azt a kapujára tartó lövések minősége indokolta volna. (A statisztika megszállottjainak: +3,5-ös post-shot xG-kapott gól mutatóval zárt, amivel olyan hálóőröket előzött meg, mint Mandanda [+2,8], Anthony Lopes [+2], Mendy [+1,7], Areola [-0,2] vagy Keylor Navas [-1,7]). Idén ő mutatta be a negyediklegtöbb védést a francia bajnokságban (27), a legtöbbet a 16-oson belülről (22), miközben magasságát kihasználva továbbra is kiváló a beadások ellen, méretéhez képest ugyanakkor meglepően agilis. Ha így folytatja, a Rennes jövőre egy újabb afrikai klasszis kapussal ajándékozhatja meg az európai topfutballt.

Sergiño Dest

Poszt: jobbhátvéd

Nemzetiség: amerikai

Klub: FC Barcelona

Életkor: 20 év

A Cruyff-féle ranglétrán lépett egyet felfelé idén az amerikai szélső védő: a Barcelona 21 millió eurót fizetett érte az Ajaxnak. Viszonylag kevés szó esett róla az átigazolási időszakban, annak ellenére, hogy a nem túl rózsás helyzetben lévő Barcelona egyetlen érkezője volt a katasztrofális 8-2-es Bayern-meccset követően. Dest támadásban és védekezésben is kiválóan használható, technikailag képzett, gyors, remek az összjátékban, ráadásul jobblábas létére ballal sem ügyetlen, így balhátvédként is bevethető. Az egyetlen kérdés a mentalitásával kapcsolatban merülhet fel: ahogy a Barca több korábbi igazolása, Dest sem a példás magaviseletéről, taktikai érettségéről és az alázatos edzésmunkájáról híres. Ha a katalánoknak sikerül megzabolázni, hosszú évekre jelenthet megoldást egy olyan poszton, amely Dani Alves távozása óta a csapat Achilles-sarka.

kurt_zouma_eurosport_1.jpg

Kép: Eurosport

Kurt Zouma

Poszt: középhátvéd

Nemzetiség: angol

Klub: Chelsea

Életkor: 26 év

Miután a Chelsea-t két átigazolási időszakról is kitiltotta a FIFA, a klub idén pótolta a bevásárlást. Frank Lampard ennek megfelelően még csak keresi a legjobb felállását, a védelem azonban úgy tűnik, összeállt. Edouard Mendy, Ben Chilwell és Thiago Silva érkezése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Chelsea az utóbbi 6 mérkőzésén gólt sem kapott, ám a sikerek egyik kulcsszereplője az a Zouma, akiről méltatlanul kevés szó esik. A francia 2014 óta a Chelsea játékosa, Mourinho alatt kezdte bejátszani magát a csapatba, ám egy súlyos sérülés, majd a többszöri edzőváltás úgy tűnt, visszaveti fejlődését. Egy Stoke-os és egy Evertonos kölcsönszezon után tavaly mégis berobbant a kezdőbe. Idén kilenc meccsen játszott a bajnokságban és a BL-ben, melyeken a Chelsea összesen 3 gólt kapott, Zouma pedig pont ugyanennyit szerzett. Elképesztő fizikai erővel rendelkezik, remekül fejel, párharcait óriási arányban nyeri, ráadásul méretéhez képest meglepően gyors, ezzel kiegészítve a 36 éves Thiago Silva talán egyetlen hiányosságát. Hatalmas teherbírású játékos, aki rengeteg energiát fektet az edzésmunkába – hosszútávon a Chelsea védelmének egyértelmű vezére lehet. 

Diego Carlos

Poszt: középhátvéd

Nemzetiség: brazil

Klub: Sevilla

Életkor: 27 év

A spanyol bajnokság egyik legalulértékeltebb védője Diego Carlos. A brazil játékos a Nantes-ból érkezett Sevillába, ám még klubbon belül is inkább védőtársa, Jules Koundé került reflektorfénybe. Az andalúz csapat tavaly a harmadik legkevesebb gólt kapta a bajnokságban, amiben Carlos oroszlánrészt vállalt: a liga élmezőnyében zárt blokkolt lövések és tisztázások tekintetében is, mindezt egy domináns csapatban, ahol a védők száma gyakran nem adja vissza pontosan, mennyire is játszanak jól. Carlos kiválóan passzol, gyorsan reagál a körülötte történő eseményekre, a végsebessége sem lassú, erényeire pedig végre a brazil válogatott is felfigyelt: Uruguay és Venezuela ellen már ott lesz a világbajnoki selejtezős keretben.

Eduardo Camavinga

Poszt: belső középpályás

Nemzetiség: francia

Klub: Rennes

Életkor: 17 év

A franciák legújabb csodagyereke – akiért már a Real Madrid is bejelentkezett – elképesztő szezonon van túl. Az angolai felmenőkkel rendelkező középpályás mindössze 16 éves és 4 hónapos volt, amikor bemutatkozhatott a francia elsőosztályban – a Stade Rennais történetének legfiatalabbjaként. Augusztusban már a francia válogatottba is meghívót kapott, majd Ukrajna ellen a Les Bleus legfiatalabb gólszerzője lett a második világháború óta. A mérkőzés néhány statisztikája kiválóan rámutat legfőbb erősségeire: 27 perc alatt 26 labdát játszott meg 100%-os passzpontossággal, 9 átadása a támadóharmadban pedig mind embert talált. Camavinga korához képest kimagasló játékintelligenciával rendelkezik, pontosan passzol, jól kezeli a labdát, rengeteget fut és szerel, ráadásul a labdaszerzések sem állnak tőle távol. A Rennes-ben abszolút alapembernek számít, a védelem előtt, box-to-box középpályásként vagy irányítóként is bevethető. Sokat fogunk még hallani róla.

laimer_kicker.jpg

Kép: Kicker

Konrad Laimer

Poszt: belső középpályás

Nemzetiség: osztrák

Klub: RB Leipzig

Életkor: 23 év

Az egyik legnagyobb munkabírású játékos Európában, egészen elképesztő állóképességgel. Laimer 2017-ben szerződött Salzburgból a Red Bull nagyobbik csapatához, a német élvonalba akkor feljutó Leipzighez. Tavaly ő volt a Bundesliga legtöbbet szerelő játékosa, a pálya középső- és támadóharmadában viszont egész Európában ő próbálkozott a legtöbb szereléssel, ráadásul sikeres presszingben (vagyis az ellenfél nyomás alá helyezésében) is csak Marc Cuccurella volt nála jobb a kontinensen. Leimer a pálya közepén érzi a legjobban magát, ám Nagelsman közvetlenül a védelem előtt, illetve a pálya jobb oldalán is előszeretettel alkalmazza – utóbbi gyakran akkor fordul elő, mikor a lipcseiek védekezésből támadásba váltanak. Kevés szó esik róla, de személyében a Leipzig megtalálta a maga N’Golo Kantéját.

llorente_jose_breton_nurphoto_getty_images.jpg

Kép: Getty Images

Marcos Llorente

Poszt: visszavont támadó/középpályás

Nemzetiség: spanyol

Klub: Atlético Madrid

Életkor: 25 év

A spanyol futball svájci bicskája, vagy másképp fogalmazva: az Atlético Madrid Joshua Kimmichje. Madrid másik felén, a Realban kezdte profi pályafutását, ám előbb az Aláveshez került kölcsönbe, majd a Matracosokhoz szerződött. A spanyol U19-es válogatottban még középcsatárként szerepelt, az U21-ben már belső középpályásként, az Atléticóban pedig Simeone afféle visszavont csatárként is elkezdte alkalmazni a feltörekvő szupertehetség, Joao Félix oldalán. Llorrente a pálya bármely pontján bevethető (idén az említettek mellett a jobbszélen is játszott már), technikai képzettsége mindig is kiemelkedő volt, Madrid piros-fehér oldalán pedig a fizikai erőnléte rengeteget fejlődött. Tavasszal az ő két gólja döntött a Bajnokok Ligájában a Liverpool ellen, 2020-ban pedig összesen nyolc gólt és hat gólpasszt jegyzett. Diego Simeone generációváltása úgy tűnik révbe ér, hiszen Félix ihletett formában játszik, a Barcelonából érkező Suárez átlagosan 75 percenként gólt szerez, a csapat pedig a legkevesebb vesztett ponttal rendelkezik a La Ligában.

Mohammed Kudus

Poszt: támadó középpályás

Nemzetiség: ghánai

Klub: Ajax

Életkor: 20 év

Ajax-játékosokkal a teljes listát fel lehetne tölteni, hiszen a BL-elődöntősök mellett idén olyan ismeretlen fiatalok is berobbantak a holland élvonalba, mint Ryan Gravenberch, Perr Schuurs, Lisandro Martinez, vagy a már BL-ben is gólt szerző brazil szupertehetség, Antony. Talán a legkisebb rivaldafényt Mohammed Kudus kapta eddig, akit a dán futball követőin túl nem sokan ismerhettek korábban. A ghánai középpályás az utánpótlásáról híres Nordsjaellandban 11 gólt szerzett tavaly, miközben a ghánai válogatottban is bemutatkozhatott, sőt gólt is szerzett a Dél-Afrika elleni találkozón. Az Ajax nyáron 9 millió eurót fizetett érte, Kudus pedig 3 meccsen 1 góllal és 3 gólpasszal hálálta meg a bizalmat. A Right to Dream korábbi akadémistája leginkább a csatárok mögött érzi jól magát, ahol kiváló cselezőkészsége és sebessége mellett irányítói tehetségét is megcsillogtatta már. Sajnos a Bajnokok Ligájában súlyosan megsérült a Liverpool ellen, így az első nemzetközi kupagóljára még biztosan várni kell.

Diogo Jota

Poszt: szélső

Nemzetiség: portugál

Klub: Liverpool

Életkor: 23 év

Talán ő a legnagyobb név a listán, köszönhetően a nyári Wolverhamptonból Liverpoolba való szerződésének, ám az idei teljesítménye minden elképzelést felülmúlt. Négy találattal vezeti a Bajnokok Ligája góllövőlistáját (mindössze 175 perc alatt), ő a legveszélyesebb az ellenfelek kapujára (meccsenként 1,40 non-penalty xG, vagyis várható gól tizenegyesek nélkül), ráadásul a kialakított helyzetekkel összesített listán is első helyen szerepel (meccsenként 1,61 xG+xA, vagyis várható gól és gólpassz büntetők nélkül). A Premier League-ben nagyon hasonló számokat hoz: a Mané-Firmino-Salah hármas mögött alig több, mint 200 percet játszott idén, ám ezalatt 3 gólt szerzett, miközben meccsenként 3 helyzetet alakított ki. Bár a Wolvesban leginkább a balszélen számítottak rá, Jürgen Klopp eddig inkább Firmino váltótársaként használta a hamis kilences pozíciójában – a brazilnak nem lesz egyszerű dolga, ha meg akarja tartani helyét a kezdőben. 

Patson Daka

Poszt: középcsatár

Nemzetiség: zambiai

Klub: Red Bull Salzburg

Életkor: 22 év

A kisebbik Red Bull csapat kapcsán nem csak a magyar, de a nemzetközi sajtó is Szoboszlai Dominik nevétől hangos. Itthon ugyanakkor kevésbé csenghet ismerősen Patson Daka neve, aki a Dormundba szerződő Erling Haalandtól örökölte meg a középcsatár posztját. Az osztrák Bundesligában tavaly 36 meccsen 24 gól, idén 5 meccsen 6 gól a mérlege a zambiai támadónak, akit több európai top klubbal is szóba hoztak már az Arsenaltól a Leverkusenig. Az Atlético Madrid elleni BL csoportmeccsen sajnos megsérült, ám így sem lehet kérdéses, hogy hamarosan egy topbajnokságban láthatjuk majd a villámgyors, a kapura bárhonnan veszélyes, a széleken is bevethető támadót.

moukoko_getty_images.jpg

Kép: Getty Images

Youssoufa Moukoko

Poszt: középcsatár

Nemzetiség: német

Klub: Borussia Dortmund

Életkor: 15 év

A Borrusia Dortmundnál nem panaszkodhatnak a tehetségek hiányára: Jadon Sancho (20 éves) és Erling Haaland (20) lassan, de biztosan a klasszis kategóriába érnek, az amerikai Giovanni Reyna (17) és az angol Jude Bellingham (17) pedig még tőlük is fiatalabbak, ám már most hasonló ígéretként tartják számon őket. Van azonban még egy (már nem is annyira) titkos gyöngyszeme a Dortmundnak: a legfiatalabb játékos a BL 32 csapatos mezőnyében. Ő Youssoufa Moukoko. A kameruni felmenőkkel rendelkező német középcsatár azzal került a címlapokra, hogy a Dortmund U17-es és U19-es csapataiban 87 meccsen 137 gólt szerzett. Idén az U19-es német bajnokságban 3 meccsen 10 gól a mérlege – a magánál 4 évvel idősebb játékosok ellen. Nem csoda, hogy a sárga-feketék szurkolói izgatottak lettek, mikor meghallották, hogy a „csodagyerek” bekerült a Dortmund Bajnokok Ligája keretébe. Ez azért is meglepő, mert az UEFA szabályainak értelmében november 20-ig, a 16. születésnapjáig nem léphet pályára a sorozatban, vagyis csak a csoportkör 3. fordulója után csatlakozhat tevékenyen Lucien Favre együtteséhez. Akarva-akaratlanul is felvetődik az összehasonlítás Freddy Adu-val, akit nemes egyszerűséggel az „új Pelének” kiáltottak ki, mikor 14 évesen a felnőtt amerikai bajnokság legjobban kereső játékosa lett. Ő nem tudta kezelni a rá nehezedő nyomást, jelenleg a svéd harmadosztályú Österlen játékosa. Reméljük, Moukoko karrierje másképp alakul…

Felhasznált források: The Athletic, BBC Sport, Marca, transfermarkt.de

Statisztikák: fbref.com

11 (még) alig ismert tehetség a Bajnokok Ligájából Tovább
süti beállítások módosítása