Korszakos Könyvek - Személyes ismeretség Platónnal? 
Bemutatjuk a Korszakos Könyvek képzési programot

korszakos_konyvek.jpg

A Korszakos Könyvek képzési program a 2018-as tavaszi félévben indult el első éves hallgatók számára a Corvinuson, és mondhatni egyedülálló az egyetem kínálatában. A program alapötletét adó „Great Books” kurzus keretei között a St. John’s College-ban, a Chicagói Egyetemen, valamint több másik, a világ élvonalához tartozó intézményben már évtizedek óta adott a lehetőség a hallgatóknak, hogy mélyebb társadalomelméleti-filozófiai tudásra tegyenek szert. Egyre elterjedtebb ugyanis az a nézet, hogy a bölcsészettudományi ismeretek elengedhetetlen részét képezik nem csupán az általános műveltségnek, hanem a sikeres szakmai életnek is.

2019. november 6. Írta: Lázár Fruzsina és Taxner Tünde, Kép: Szép Zsóka, Közgazdász

A „haszontalan” szabadbölcsész program elvégzése ma a legjobb belépő a tech világába - írta a Forbes magazin 2015 júliusában.

Ezt a különleges tudásanyagot kívánja átadni a Corvinus Korszakos Könyvek programja. Mivel egy közgazdásznak is éppen olyan hasznos lehet a képzés, mint egy politológusnak, bármelyik szakról jelentkezhettünk rá és mindannyian ugyanazt a felvételit írhattuk. A végül kialakult, kis létszámú szemináriumi csoport vegyes összetétele elősegíti a látásmódok ütköztetését és az egymástól való tanulás lehetőségét. Termékenyebb viták alakulnak ki, és olyan álláspontokat fogalmaznak meg más karok hallgatói, melyek nekünk, kommunikáció- és médiatudomány szakosoknak, eszünkbe sem jutnának. Az egyetemnek a perspektíva-tágítás, a tudás iránti fogékonyság és nyitottságnak a színterének kellene lennie, amihez ez a kurzus termékenyen hozzájárul. 

A program tartalma

A program öt féléven ível át, így összesen öt kurzusból áll. A tárgyak olyan korszakalkotó művekre épülnek, amelyek örök kérdésekkel foglalkoznak és alapjaiban határozzák meg a nyugati civilizációt és a saját kultúránkat. Így mindazon elvek gyökerei, melyek gondolkodásmódunk, véleményalkotásunk alapjául szolgálnak, lassanként feltárulnak előttünk, és azzal, hogy olvasunk és gondolkozunk, mi magunk is aktívan részt veszünk a feltárási folyamatban. Mivel fél évig csak egy művel foglalkozunk, kellően bele tudunk merülni az alkotás kontextusába, a szerző alapvetéseibe, világnézetébe, az őt érő és rá hatást gyakorló tényezők megismerésébe is. A program ezért túlmutat a hagyományos, 21. századi felsőoktatáson és valami régi-illatút hoz.

A művek segítségével jobban megismerhetjük a nyugati társadalmi együttélés alapköveit is. A zsidó-keresztény hagyományhoz a Biblia mélyebb vizsgálata, a joghoz Arisztotelész útján jutunk el a félévek során. Platón pedig a kiindulópont, az első mérföldkő önmagunk és saját társadalmunk szellemi építőköveinek megismerése irányába. Ebben a félévben Blaise Pascal Gondolatok című művével foglalkozunk, utána pedig Adam Smith és Max Weber korszakalkotó filozófiájával fogunk közelebbről megismerkedni.

Hogyan kerülünk közelebb Platónhoz?

Nem a hagyományos értelemben vett tanórákon veszünk részt, hanem közös eszmecserében, melynek feltétele a művek elmélyült olvasása. Egy olyan intenzív gondolkodási folyamaton megyünk keresztül, amire ritkán van alkalmunk a hétköznapokban.  Megtanuljuk értelmezni a szöveget és reflektálni olyan gondolatokra, amelyek az emberi együttélés legfőbb kérdésköreit feszegetik. Például megvitatjuk, milyen válaszokat kínál Platón, Arisztotelész vagy pár évszázaddal később Pascal arra, hogy min alapulnak a társadalmak. Ezeken az órákon van helye a személyes kötődések, vélemények megosztásának, fontos a hallottak-olvasottak magunkon való átszűrése, hiszen a tanultak fényében akár önmagunk jobb megértésére is lehetőségünk nyílhat. 

A közös eszmecsere és a nyugati gondolkodáskultúra alapjainak megismerése abban hordoz értéket, hogy visszanyúlunk a gyökereinkhez. Ez távlatot ad a múltnak, lelket a történelmünket és a jelenünket átitató eszméknek, és perspektívába helyezi individualista világlátásunkat. Olyan réteget húz az életünkre, amelytől nemcsak a gondolkodásunk válik komplexebbé, hanem ítéleteink is megfontoltabbak lesznek, önhittségünk pedig visszaszorul. Az egyetem ilyen képzésekkel érheti el legfőbb célját, hogy kritikusan gondolkodó, tág látókörrel rendelkező fiatalokat bocsásson ki a nagyvilágba, akik felismerik, hogy a régi gondolkodók bölcsessége közelebb vihet bennünket önmagunk és a világ megismeréséhez.

Az idei tanévben november végén lesz a felvételi a Korszakos Könyvek programra, amire bármelyik elsőéves alapszakos hallgató jelentkezhet!

 

süti beállítások módosítása