„Corvinus ERS Hub: közös platform az etika, a felelősségvállalás és a fenntarthatóság kezdeményezéseinek és aktivitásainak összehangolására” - interjú a működéséről

img_20221019_150137_1.jpgEgyetemünk küldetése, hogy felelős vezetőket és döntéshozókat képezzen a társadalom és a gazdaság számára, amit akkor tud megvalósítani, ha a szemléletmódot, a tevékenységeket és a működés egészét áthatja korunk alapkövetelménye, a felelősségvállalás és a fenntarthatóságra törekvés. A teljes egyetemet átfogó platformként megalakult ERS Hub ezt a célt szolgálja. A kezdeményezés létrejöttéről és projektjeiről beszélgettünk Dr. Zsóka Ágnessel, aki akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettesként felügyeli az ERS Hub működését és Dr. Ásványi Katalinnal, aki az ERS Hub Irányító Testületének elnöke.

Írta és a borítóképet fotózta: Orosz Petra

Az ERS (“Ethics, Responsibility, Sustainability”) Hub tavaly pilot jelleggel indult el az egyetemen, Szántó Zoltán professzor kezdeményezésére, végül működése idén nyáron öltött végleges formát. Zsóka Ágnes rektorhelyettes, aki oktatóként és kutatóként évtizedek óta a vállalatok és a társadalom fenntartható és felelős magatartásával foglalkozik, elmondta:

“Ez egy közös platform, amelyben sűrűsödik és egységesedik az Egyetemen lévő minden olyan fenntarthatósági kezdeményezés és aktivitás, amely Egyetemünk polgárai és a külvilág felé is megmutatja, mi mindent teszünk az etika, a felelősségvállalás és a fenntarthatóság érdekében. Az ERS Hub célja, hogy összehangolja ezeket a tevékenységeket és platformot nyújtson a kollégák számára a közös gondolkodásra és a kezdeményezések eredményes megvalósítására. Folyamatosan lehet csatlakozni a meglévő projektekhez, valamint új ötletekkel, újabb akciókkal”.

Az ERS Hub missziója egy olyan széles körű, közös gondolkodást és kezdeményezéseket magában foglaló szellemi és gyakorlati tér létrehozása és működtetése, amely elősegíti az etika, a felelősségvállalás és a fenntarthatóság témaköreinek beágyazását a Corvinus összes tevékenységébe. Küldetésén keresztül támogatja a Corvinust abban, hogy 2030-ra olyan változásvezető egyetem legyen Európában, amely a fenntartható jövőt szolgálja.

tmp_481e50f3-2823-4699-9f9c-49c866eaebd5_jpeg.jpgForrás: Taxner Tünde

Ásványi Katalin egyetemi docens, az ERS Hub Irányító Testületének elnöke a Fenntartható Fejlődés Intézet, Fenntarthatósági menedzsment és Környezetgazdaságtan Tanszékének munkatársa környezeti fenntarthatósággal és társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tárgyakat oktat, és egyben a fenntarthatóság oktatásának magatartásformáló hatását kutatja.

“Az ERS Hub működését az Irányító Testület tagjai által felkarolt projektekkel kezdtük meg, amelyekkel célunk, hogy jó példával elöl járva életre hívjuk a platformot, inspiráljuk az egyetemi polgárokat – kollégáinkat és hallgatóinkat – a csatlakozásra” 

- mondta el Katalin.

Az Irányító Testületnek hét állandó tagja van:

  • Dr. Ásványi Katalin egyetemi docens, az Irányító Testület elnöke
  • Dr. Csutora Mária, a Fenntartható Fejlődés Intézet professzora, a Gazdálkodástani Doktori Iskola Fenntarthatósági Menedzsment specializációjának vezetője
  • Dr. Domahidi Ákos, kancellár
  • Dr. Farkas Jácint, a Corvinus Institute for Advanced Studies (CIAS) tudományos munkatársa
  • Dr. Köves Alexandra, az Operáció és Döntés Intézet Döntéselmélet tanszékének egyetemi docense
  • Dr. Szántó Zoltán professzor, a CIAS dékánja
  • Dr. Zsolnai László professzor, a Gazdaságetikai Központ vezetője

Az Irányító Testület dönt a beérkező kezdeményezések akcióként vagy projektként történő elfogadásáról, felkéri a projektvezetőket és szakértőket, támogatja és figyelemmel kíséri az akciók és projektek megvalósulását. További cél, hogy megújításra kerüljön az Egyetem fenntarthatósági stratégiája. Ez egy hosszabb folyamat, amely integrálja a folyamatban lévő és tervezett ERS Hub projekteket. Az ERS Hubról, projektjeiről és a platformhoz való csatlakozási lehetőségekről részletes információk a honlapon érhetők el.

Jelenleg már futó projektek:

Corvinus Green Projekt

Domahidi Ákos kancellár vezetésével a projekt célja az infrastruktúra és az egyetemi működés „zöldítése”, az erőforrás-takarékosság, az energiahatékonyság, a megfelelő hulladékkezelés, és az ezek eléréséhez szükséges szemléletformálás. Ez az Egyetem egyik legátfogóbb projektje, amelyhez szükség van a munkatársak és a hallgatók folyamatos bevonódására. A projekt fejleményei elérhetőek az Egyetem Corvinus Green oldalán. 


tmp_cbac10fa-3ecc-4e3b-a95d-8c647b18b6a3_jpeg.jpg
Forrás: Taxner Tünde

Global Climate Change Week projekt

A projekt kezdeményezője és vezetője Csutora Mária. Az évente októberben megrendezésre kerülő Global Climate Change Week az egyetemek közötti együttműködést és tapasztalatcserét ösztönzi a klímaváltozással kapcsolatos akciók területén. A GCCW platformja lehetőséget ad arra, hogy az egyetemi polgárok részt vegyenek egymás rendezvényein, megosszák egymással tudásukat, jó gyakorlataikat. Célja a figyelem felkeltése, a magatartásváltozás ösztönzése és a klímapolitikával kapcsolatos politikai átalakulás előmozdítása. A nemzetközi programokhoz a hallgatók több oktató segítségével, egyetemi kurzusokon keresztül tudtak kapcsolódni, valamint Köves Alexandra és Kiss Gabriella a rendezvénysorozat részeként saját programot is meghirdetett.

UI Green Metrics World University Ranking pályázat

Az Egyetem csatlakozott az UI Green Metrics World University Ranking az Universitas Indonesia kezdeményezéséhez, amely 5 kiemelt területen (infrastruktúra, energia és klímaváltozás, hulladék, víz, közlekedés és szállítás, oktatás és kutatás) méri és rangsorolja az egyetemeket, a fenntarthatóság iránti elkötelezettségük alapján. 80 országból 956 egyetem 2 és fél millió munkatárssal vesz részt benne. A Corvinus az ERS Hub aktív részvételével 2022. október 31-ig gyűjti össze az adatokat, amely folyamatban minden szervezeti egység részt vesz. A projekt vezetői, Domahidi Ákos és Ásványi Katalin mellett Baranyai Dániel fogja össze a munkát.

Corvinus Akadálymentességi Projekt

A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa 2021-ben elfogadta az Akadálymentességi és fogyatékosságügyi politikát, amelynek célja az akadálymentesség és az akadálymentesítés kereteinek létrehozása. Az Egyetem fizikai tereinek akadálymentesítése évek óta folyamatban van; az ERS Hub egy akadálymentesítési állapotfelméréssel kívánja támogatni a folyamatot, amelynek eredményeként a Corvinus Egyetem épületeire, épített környezetünkre vonatkozóan – a kivitelezés alatt álló Ménesi Campust is beleértve – kitűzhetők és megvalósíthatók az akadálymentesítési célok és lehetőségek. A projekt vezetője Farkas Jácint. 

tmp_581cfecf-1f7c-4856-939a-61a081021362_jpeg.jpgForrás: Taxner Tünde

Corvinus Etika és Spiritualitás Program

Zsolnai László és Ócsai András vezetésével a projekt célja, hogy az Egyetem hallgatói, oktatói, vezetői és minden munkatársa körében terjessze és megerősítse az etika és a jó élettel kapcsolatos holisztikus megközelítések eszméit és jó gyakorlatait. Ezek az eszmék és jó gyakorlatok túlmutatnak a materialista és individualista értékorientáción, és a létezés nem-materiális és nem-individualista felfogását hirdetik, hozzájárulva ezzel a jól-lét többdimenziós (testi, lelki és szellemi) megéléséhez. A projekt a Columbia University “The Awakened Campus Initiative” kezdeményezéséhez kapcsolódik.

REform European University projekt

Felelősség és Etika az Innovációban: egy transzformációs modell címen Európa különböző térségeinek (Passau, Budapest Bukarest, Lyon, stb.) egyetemei egy olyan együttműködés létrehozásán dolgoznak, amelyek eltérő szakterületeken, eltérő erősségek mentén működnek, de intézményük szívügyének tekintik az innováció, az etika és a felelősségvállalás együttes vízióját, s hallgatóik, kutatóik, oktatóik, adminisztratív és üzleti közösségeik számára – a REform egyetemi szövetség révén – egy transzformatív európai tapasztalatot kívánnak biztosítani. A hallgatókat, kutatókat és intézményeket a REform szövetségen keresztül, a jövő kihívásainak kezelésére és jelentős újításokra kívánják felkészíteni. A projekt vezetői Szántó Zoltán és Zsolnai László, munkájukat Ásványi Katalin és Fehér Péter segítik.

ERS Agora

Az ERS Hub élő és inspiratív közegének része az a fórum és ötletbörze, amely szemeszterenként megrendezésre kerül az Egyetem polgárai számára. Az Agorán az ERS Hub projektjeiben résztvevők megmutatják egymásnak és az érdeklődőknek a projektjeiket, azok eredményeit, közösen megvitathatják az új kezdeményezéseket, ösztönözve ezzel egymást a közös misszió megvalósítására. Az első ERS Agora a 2023. januári kutatási héten kerül megrendezésre, amelyre a belsős kollégák mellett az újonnan megalakult Magyar Egyetemek Fenntarthatósági Platformjában részt vevő további 13 egyetem kollégáit is meghívják a szervezők.

Az ERS Hub várja minden kolléga és hallgató jelentkezését, akik szívesen csatlakoznak a platformhoz, a meglévő projektekhez, vagy új ötleteket valósítanának meg. Jelentkezni az alábbi oldalon keresztül lehet.

süti beállítások módosítása